Vuosaaren lukiolaisia miljoonapotkurin äärellä

Vuolu-Vuosaaren-satamassa_web_lev600Kuvassa näet Vuosaaren lukion opiskelijoita Vuosaaren satamassa ABB:n suuressa tuotantohallissa. Mitä lukiolaiset tekevät suuryrityksen tiloissa? Miten potkurit liittyvät lukiolaisen opintoihin? Monellakin tapaa uskallan sanoa.

Yrittäjyyskasvatusta on tuotu lukioihin aina 1990-luvulta saakka. Kovin hitain ja vaihtelevin askelin tuo asia on edennyt. Yrittäjyyskasvatuksen ajatusta lukioiden mahdollisuudesta kasvattaa lukiolaisia yrittäjyyteen ei aina ole pidetty lukion perustehtävään kuuluvana. Lukiohan kannustaa opiskelijoita enemmän akateemiseen maailmaan, ei yrittäjyyteen. Näin tapaamme vielä liian helposti ajatella.

Yrittäjyyskursseja- ja opintoja on lukioihin jo toki saatu, mutta yrittäjyyskasvatuksen ajatusta koulun kollektiivisesta kannustamisesta yrittäjyyteen tai työelämätaitojen vahvistamiseen ei vielä kaikin osin ole tavoitettu. Nyt uuden opetussuunnitelman myötä on taas uuden yrittämisen paikka.

Yrittäjyyskasvatus edistää työelämätietoja
– autenttiset vierailut

Vuosaaren lukio on mukana Innolukio-toiminnassa ja lisäksi toteuttanut työelämä- ja yrittäjyyskurssia vuodesta 2013 alkaen. Kurssi on kaksiosainen. Tarkoitusta on antaa oikeanlaista kuvaa työelämästä erilaisten vierailuiden ja yrittäjätapaamisten kautta. Ryhmät ovat vuosien aikana saaneet yrittäjiä vieraaksi koululla ja vastaavasti yrittäjiä on käyty tapaamassa heidän oikeilla työpaikoillaan. Yksi yhteinen vierailu on aina tehty yhdessä ns. suurempaan yritykseen. Yrittäjyysosiossa on tavoitteena tutustua yrittäjyyden eri muotoihin ja nähdä yrittäjyys myös tulevaisuudessa mahdollisuutena omaa ammattia miettiessä.

Kurssilla pohditaan myös niitä keinoja, joilla opiskelijat voivat tulevaisuudessa työllistää itsensä. Tiedonhankintataidot, kuten erilaisten työnhakusivustojen löytäminen verkosta, CV:n tekeminen, ovat keskeinen osa kurssia. Yrittäjyyskasvatuksen hengessä opiskelijoita kannustetaan aktiivisuuteen ja omaan tulevaisuuteensa vaikuttamiseen.

Yrittäjyyskasvatus pyrkii vahvistamaan ryhmätyö- ja esiintymistaitoja

Kurssillamme on tavoiteltu monipuolista näkemystä yrittäjyyteen. Opiskelijat ovat tehneet ns. kenttätutkimusta ja vierailleet tapaamassa pienyrittäjiä näiden yrityksissä. Vierailuilla on tehty haastatteluja, joilla on kartoitettu yrittäjien historiaa ja yrittäjän arkea. Tuotokset on esitelty muulle ryhmälle ja muun ryhmän tehtävä on ollut sparrata esityksen pitäjää. Samoin on toimittu myös omien liikeideoiden esittelyssä, joista on yritetty saada mahdollisimman toteuttamiskelpoisia. Keskusteluringissä vaihdetaan mielipiteitä ja etsitään eri näkökulmia onnistuneeseen yrittämiseen.

Yrittäjyyskasvatus parantaa ymmärrystä taloudesta
– kasvu aktiiviseksi kansalaiseksi

Vaan entäpä ne potkurit? Ryhmämme sai ABB:llä tutustua miljoonien eurojen arvoisten potkurijärjestelmien kokoamiseen aidossa ympäristössä Vuosaaren sataman tuotantohallissa. Potkureita myydään maailmalle ja ne ovat globaalia miljoonaluokan bisnestä. Niitä asennetaan mm. suuriin risteilyaluksiin. Vierailumme Vuosaaren satamassa palveli myös logistiikan- ja taloustiedon kursseja. Potkurien kuljettaminen Vuosaaresta maailman markkinoille on tarkasti suunniteltua. Vierailun loppuyhteenvedossa ryhmä pohti menestyvien yritysten merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle esim. työllisyyden ja verotuksen näkökulmasta. Saimme vierailulla kuulla, että ABB:n tilauskirjat ovat täynnä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi ja lisää työvoimaa tarvitaan. Erinomaista rohkaisua nuorille näinä aikoina!

Aina kannattaa yrittää

Vuosaaren lukiossa olemme jo pitkään puhuneet yrittäjämäisestä asenteesta, jota tarvitaan jo lukio-opintojenkin aikana. Yrittämisestä lähtee tie kohti hyviä kurssiarvosanoja, jotka osaltaan luovat pohjaa menestykselle ylioppilaskirjoituksissa.

Yrittämisen ja oikean asenteen lisäksi lukioissa tarvitaan myös yrittäjätietoutta syventäviä opintoja. Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyskurssit sopivat erinomaisesti tämän päivän lukioiden kurssitarjontaan. Kursseilla päästään autenttiseen ympäristöön ja saadaan case-esimerkkejä oikeasta työelämästä. Kaikki tieto ei ole vain oppikirjan ja nettilähteiden varassa. Yrittäjyys on siis myös erinomainen ilmiö!

Tämän päivän lukio ei voi olla irrallaan muusta maailmasta. Yhteiskunta muuttuu ja meidänkin on lukioissa oltava avoimia uusille asioille. Opiskelijoita varten on luotava verkostoja koulun seinien ulkopuolelle. Rohkeus ja aktiivisuus palkitsee sekä opiskelijoita että opettajia hienoilla kokemuksilla. Samoin myös opiskelijoilta saatu kiitos. Kannattaa siis yrittää!

Paju-Marko_lev150

 

Marko Paju
Vuosaaren lukion rehtori

 

 

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.