Uutta opinto-ohjauksessa!

IMG_4221

Stadin ammattiopiston nivelvaiheen opinto-ohjaajat Virve Lipsanen, Marja Heikkinen ja Leena Koskivirta.

Tehostettua opintojen ohjausta on kehitetty Helsingin peruskouluissa ja Stadin ammattiopistossa menneenä lukuvuotena. Kyseessä on kokeilu, pilottihanke. Kolme Stadin ammattiopiston nivelvaiheen opinto-ohjaajaa on työskennellyt 21 peruskoululla. Nivelvaihe tarkoittaa tässä siirtymävaihetta peruskoulusta toiselle asteelle. Tehostettua opintojen ohjausta suunnataan nivelvaiheen lähestyessä 8.−9.-luokkalaisille, varsinaisessa siirtymävaiheessa sekä toisen asteen opintojen aloituksessa 1. vuosikurssin syksyllä.

Kiinnostuksen kipinöitä ja oman opintopolun löytämistä

Nivelvaiheen opinto-ohjaajat auttavat nuorta tavoitteiden löytämisessä. Lähtökohtana ohjaukselle on pitkäkestoinen ja intensiivinen tuki. Erityisen tärkeää on nuoren oma sitoutuminen työskentelyyn. Yksilöllisellä ohjauksella tuetaan esimerkiksi motivoitumista peruskoulun loppuun suorittamisessa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa. Ohjauksella vahvistetaan myös nuoren omaa osallisuutta ja aktiivisuutta. Aitoon kohtaamiseen tarvitaan aikaa, jotta luottamuksellinen ilmapiiri pystyy syntymään.

Yhtenä nivelvaiheen opinto-ohjaajan työvälineenä on joustava mahdollisuus lähteä tutustumaan ammatillisten opintojen koulutustarjontaan. Suurimmat onnistumisen kokemukset nuorten ohjauksessa ovat myös tulleet juuri näiltä tutustumisretkiltä koulutusaloille. Tutustumisiin nuori lähtee yhdessä nivelvaiheen opinto-ohjaajan kanssa. Parhaimmillaan tutustuminen voi avata koulutusalaa ja ammattia nuorelle aivan uudella tavalla.

Kuva: Rhinoceros

Se alkaa välittyä että tänne (nuori) haluaa. Tekemään tätä työtä. Se konkretisoituu. Että vaikka kuinka olisi itse käynyt kampaajalla ja parturissa. Niin he ovat katsoneet ulkoapäin sitä työtä. He ovat olleet asiakkaina. Niin sitten he näkevätkin itsensä tekemässä sitä työtä. Se on ihan mieletöntä. Se hetki kun tajuaa että nyt nuori otti sen roolin että hän alkaa nähdä itsensä täällä. Se on ihan huikeaa. Sitä ei voi tapahtua koulussa. Eikä se tule ryhmäesittelyssä mahdolliseksi. (nivelvaiheen opinto-ohjaajan haastattelusta)

Nivelvaiheen opinto-ohjaajan työ on liikkuvaa eri koulujen ja oppilaitosten välillä. Jokaiselle opinto-ohjaajalle kuuluu seitsemän peruskoulua ja tämän lisäksi Stadin ammattiopiston toimipisteet. Liikkuminen koulujen ja oppilaitosten välillä yhdessä nuoren kanssa saattaa olla myös mahdollisuus onnistuneisiin kohtaamistilanteisiin.

Kuva: Pertti Nisonen

 Kun oppilaan kanssa yhdessä liikutaan, niin se on aika hyvä kenttä myös jutella. Metrollakin kun matkustimme niin siinä saa ihan erilaisen kuvan oppilaasta. Nuori kertoo ihan eri asioita. Vastaan saattaa tulla nuoren kavereita ja tavallaan sitten vähän ymmärtää ehkä sitä vapaa-aikaakin. Nuori kertookin paljon enemmän koulun ulkopuolisia asioita.  (nivelvaiheen opinto-ohjaajan haastattelusta)

Ohjausyhteistyötä kouluissa, oppilaitoksissa ja muissa verkostoissa

Nivelvaiheen opinto-ohjauksen tavoitteena on täydentää peruskoulujen ja Stadin ammattiopiston opintojen ohjausta. Erityisesti työparityössä opinto-ohjaajien kesken on koettu onnistumisia. Se on tarjonnut parhaimmillaan kollegiaalista tukea ja ammatillista reflektiota. Yhteistyö on saatu hienosti avattua.

Tiedonkulku eri koulujen ja kouluasteiden välillä on tärkeää, varsinkin nivelvaiheessa. Nivelvaiheen opinto-ohjaaja onkin toiminut tärkeänä linkkinä peruskoulujen ja Stadin ammattiopiston välillä.

Ohjausyhteistyön tarpeet lähtevät aina nuoren tarpeista, eli yhteistyötä voidaan tehdä myös niin kuraattorin, erityisopettajan kuin luokanvalvojankin kanssa. Nivelvaiheen opinto-ohjaajat myös näkevät kentällä liikkuessaan monenlaisia ohjauksellisia aukkoja, joita on mahdollista paikata yhteisellä työllä yhteisten nuorten hyväksi. Yhteistyötä tehdään vanhempien kanssa sekä toimitaan myös muissa nuoren hyvinvointia edistävissä verkostoissa. Esimerkiksi yhteistyössä nuorisoasiankeskuksen kanssa on nuorisotalolla pidetty yhteishakuvanhempainilta vanhemmilta lähteneestä toiveesta.

Tehostetun opinto-ohjauksen mallintamista jatketaan lähestyvissä siirtymätilanteissa kesällä ja ensimmäisenä syyslukukautena. Kehittämistyön kokemuksista kerätään myös tietoa. Kehittäminen saatiin käynnistettyä perusopetus- sekä nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjoille aiemmin myönnetyillä hankerahoituksilla.

Kuva: Rhinoceros

Nivelvaiheen opinto-ohjaajalla on se etuoikeus, että hän saa tehdä opinto-ohjaajan ydintyötä, joka oikeasti on se juttu. Se kuunteleminen ja että pystyy antamaan aikaa. Pystyy yhdessä nuoren kanssa maalaamaan kuvaa siitä tulevaisuudesta, yhdessä. ”  (nivelvaiheen opinto-ohjaajan haastattelusta)

 

Virve-Pirttikoski-web-lev450

 

Virve Pirttikoski
projektipäällikkö
opetusviraston perusopetuslinja

 

 Kuvissa olevat opiskelijat eivät liity kirjoitukseen.

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.