Aikuiset maahanmuuttajat oppivat suomea Stadin aikuisopistossa

Stadin aikuisopistossa järjestetään Polku – ammatillista suomen kieltä aikuisille maahanmuuttajille –koulutusta, joka on tarkoitettu aikuisille, työelämään ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen suuntaaville maahanmuuttajille. Polku-koulutuksessa kielen opiskelun voi aloittaa myös alkeista. Koulutus on omaehtoista kotoutumiskoulutusta, johon voi saada te-toimiston myöntämää kotoutumistukea.

Teacher, is it normal that I don’t understand any Finnish?

Eräs opiskelija esitti opettajalle tuon kysymyksen koulutuksen alussa. Hänellä, kuten monella Suomeen muuttavalla aikuisella on paljon työkokemusta ja hyvä koulutus kotimaasta, mutta kielitaito puuttuu. Jos ei osaa suomea, on vaikea näyttää mitä osaa. Stadin aikuisopiston Polku-koulutuksen tärkein tehtävä on vahvistaa arkielämässä, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavaa suomen kielen taitoa ja työelämävalmiuksia.

Opiskelijoita_lev_700Koulutus sisältää paljon työharjoittelua, jonka avulla löydetään verkostoja, opitaan tunnistamaan omaa osaamista ja löytämään urapolku Suomessa. Työyhteisön jäsenenä pääsee parhaiten sisälle suomalaiseen kulttuuriin. Koulutuksen aikana on mahdollista opiskella valinnaisesti myös ammatillisia sisältöjä ja suorittaa esimerkiksi työturvallisuuskortti tai hygieniaosaamistesti. Koulutus kestää 0,5 – 1 vuotta, jonka jälkeen useimmat polkulaiset hakeutuvat S2-tuettuun ammatilliseen aikuiskoulutukseen tai saavat työpaikan.

Tämän vuoden Polku-ryhmästä on moni päässyt aikuiskoulutuksiin jo kesken lukuvuoden, opiskelemaan mm. lähihoitajaksi, ravintolakokiksi, rakennusmieheksi, sähkömieheksi, vartijaksi ja varastotyöntekijäksi. Kevään työharjoittelupaikoista on löytynyt oman alan työpaikkoja, joissa mahdollisesti saa jatkaa vielä koulutuksen loputtuakin.

Työelämä, ammatit ja ammattitaidon vaatimukset muuttuvat. Yhden ammatin osaaminen ei välttämättä riitä, vaan täytyy valmistautua opiskeluun myös myöhemmin aikuisiällä. Aikuinen suomen kielen opiskelija tarvitsee paitsi kielitaitoa, myös taitoa sopeutua ja selvitä muutoksesta. On hyvä osata taitoja, joita tarvitaan ammattialasta riippumatta: yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja, yhteiskunnassa vaikuttamista ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä.

 Osaaminen esiin yksilöllisesti

metsassa_lev500Kielitaidon kehittymisen lisäksi tavoitteena on, että oppija itse löytää omat vahvuutensa ja osaa hyödyntää niitä. Opiskelun alussa oppija tekee opettajan kanssa suunnitelman, jossa kartoitetaan hankittua ja osoitettua osaamista ja tehdään jatkosuunnitelma koulutuksen jälkeen. Suunnitelmaa tarkistetaan useamman kerran opintojen aikana.

Kielenoppijoiden taustat ovat erilaiset, joten myös oppiminen on yksilöllistä. Kaikki eivät opi samassa tahdissa. Digitaaliset oppimisympäristöt tukevat yksilöllistä oppimista ja laajentavat itseopiskelumahdollisuuksia. Kielioppiasioiden opetusvideot, sanastot ja harjoitukset löytyvät oppimisympäristöstä. Oppija voi edetä yksilöllisesti omaan tahtiinsa tai kerrata vanhoja asioita opettajan ohjauksessa. Arvokas, yhteinen oppituntiaika voidaan käyttää yhdessä tekemiseen ja samalla vuorovaikutustilanteiden harjoitteluun – siihen että oppijoiden osaamiset kohtaavat.

Yhdessä Polku-koulutuksen ryhmässä kokeilemme oppimisympäristönä ePortfoliota, joka on Stadin eKampus-hankkeessa syntynyt portfoliotyökalu. Portfoliotyöskentely tukee osaamisperustaisuutta ja sopii hyvin myös kielen opiskeluun. Sen avulla oma osaaminen ja oppiminen tulee näkyväksi itselle ja muille, myös tulevalle työnantajalle – ja voi ehkä auttaa tuomaan esiin osaamista, joka ei näy todistuksissa.

Pelillisyydestä potkua kielen oppimiseen?

Kielen oppii parhaiten käytännössä, autenttisissa tilanteissa. Polku-koulutuksessa suomea opiskellaan myös työharjoittelussa ja tehdään paljon opintokäyntejä, mutta aina se ei ole mahdollista. Silloin autenttinen ympäristö voidaan tuoda luokkaan virtuaalisesti ja/tai fiktiivisesti. Myös virtuaalinen voi olla autenttista, jos se on aitoa ja mielekästä. Tosielämän tilanteita voidaan lähestyä fiktion kautta.

Ratikassa_lev900

Ratikassa. Kuva: Angela Nikunen.

Ensi syksynä ainakin yhdessä Polku-ryhmässä kokeillaan opiskella suomea Mansikkala-metodista sovelletun menetelmän avulla, jossa hyödynnetään pelillistämisen elementtejä. Tavoitteena on, että oppijat luovat opettajan ohjauksella kuvitteellisen suomalaisen kaupungin, sen asukkaat, palvelut ja työpaikat ryhmän yhteiseen ePortfolioon. Arki- ja työelämän viestintätilanteita, kulttuurien kohtaamista ja yhteiskunnassa vaikuttamista harjoitellaan erilaisissa rooleissa ja autenttisessa kontekstissa. Ajatuksena on, että kaupungista syntyy ryhmän portfolioon yhteisöllinen kielenoppimisympäristö, jossa jokainen voi osallistua yksilöllisesti oman kielitaitonsa mukaisesti.

Uudet työtavat antavat paitsi opettajalle työhön uutta iloa, toivottavasti myös oppijalle kokemuksen siitä, että hän on oman oppimisensa omistaja.

Johanna-Hemminki_web_lev450

Johanna Hemminki
Suomen kielen opettaja
Stadin aikuisopisto

 

Lue lisää: Stadin ammattiopisto > aikuiskoulutus > maahanmuuttajien koulutus.

 

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.