Kestävän tulevaisuuden kasvatus luo toivoa

Ilmastonmuutos, aseelliset konfliktit ja heikentynyt maailmantalous ovat viestimien otsikoissa päivittäin. Maailma näyttäyy lapsille ja nuorille riskeinä ja uhkina. Tulevaisuuden toivon ylläpitäminen on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Toivon säilyttäminen edellyttää ratkaisukeskeistä lähestymistä, jossa lisääntyvät kokemukset mahdollisuuksista muuttaa maailmaa.

Uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kestävän tulevaisuuden rakentaminen on asetettu keskeiseksi ihmisenä kasvamisen tavoitteeksi. Se on osa opetussuunnitelman arvoperustaa, laaja-alaista osaamista ja koulun toimintakulttuuria.

Torpparinmaki_260_web_lev450Perinteinen kouluopetus on antanut vähän välineitä tulevaisuuteen liittyvien riskien käsittelemiseksi. Oppikirjoissa ongelmien ratkaisuksi esitetään lähes yksinomaan kierrätystä, ja ympäristöasioita lähestytään usein uhkakuvien kautta. Kestävän tulevaisuuden ratkaisujen syntyminen edellyttää, että opetus ja oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuden luovuuteen ja uusien innovaatioiden ja ideoiden kehittelyyn ja niiden toteutukseen.

Luottamusta herättävää tulevaisuutta rakennettaessa tarvitaan teknisten innovaatioiden lisäksi myös sosiaalisia ja kulttuurisia uudistuksia. Kokemus elämän merkityksellisyydestä sekä omista vaikuttamisen mahdollisuuksista synnyttävät motivaatiota toimia kestävän tulevaisuuden hyväksi. Millaiseen sivistykseen kouluopetuksen pitäisi tähdätä, jotta lapset ja nuoret osaavat ja haluavat tulevaisuudessa asettua ratkaisujen puolelle omilla valinnoillaan?

Sivistyksen ydin löytyy tunnistamalla, mitkä asiat ovat luovuttamattomia ja väistämättömästi tosia hyvän elämän saavuttamisen kannalta. Tulevaisuuden toivon säilyttämiseksi huolenpidon piirimme tulee kattaa ensisijaisesti ekologiset kysymykset, jotta elämän edellytyksen säilyisivät.

Huolenpito on vastuun ja vapauden tasapainoa

Huolenpito ilmenee vastuun ja vapauden tasapainona kaikessa mihin ihminen ryhtyy. Huolenpidon ja vastuun piiriin kuuluvat myös sosiaaliset ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset, jotta arvokkaan elämän edellytykset säilyisivät. Vastuullinen maailmasuhde ilmenee kavereista huolehtimisena, lähiympäristön uteliaana tutkimisena sekä eri asioiden ja ilmiöiden keskinäisriippuvuuksien tunnistamisena. Systeemiajattelua harjoittamalla luodaan perustaa kestävälle taloudelle ja hyvälle tulevaisuudelle.

Sakarinmaenkoulu_394_web_lev600

On kysyttävä rohkeasti, olemmeko riittävän sivistyneitä ihmisiä, jos töpseleistämme yhä tulee likaista sähköä ja tyydymme hiljaisesti siihen, että puemme päällemme vaatteita ja käytämme kännyköitämme, joiden valmistamiseen liittyy ihmisoikeusrikkomuksia.

Aito ymmärrys kestävän tulevaisuuden kysymyksistä syntyy, kun monitieteinen osaaminen ja tietämys liitetään kokonaisuuteen tunteiden, arvojen ja toiminnan kanssa. Arvoista ja tunteista puhuminen ja niiden reflektointi on osa kestävän tulevaisuuden oppimista.

Asetutaan ratkaisun puolelle

Koulun tehtävänä on auttaa lasta ja nuorta oivaltamaan, mistä merkityksellinen  elämä muodostuu. Rohkea ratkaisun puolelle asettuminen ja toimiminen missä tahansa arkisessa asiassa voi lisätä elämän merkityksellisyyttä toisin kuin ongelman vahvistajaksi jääminen. Ratkaisun puolelle asettumista on sen pohtiminen, mikä on riittävää ja tarpeeksi hyvän elämän elämiseksi. Sitä on myös vaikkapa uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ostaminen kotiin tai lihan syömisen vähentäminen.

Koululla on tärkeä rooli luottamusta herättävän tulevaisuuden rakentamisessa.  Uudistuvan opetussuunnitelman arvoperusta ohjaa kokonaisvaltaiseen koulun toimintakulttuurin ja pedagogiikan muutokseen. Yhdessä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa koulu tukee lasten ja nuorten kasvua vastuulliseen maailmasuhteeseen. Kestävän tulevaisuuden kasvatus luo toivoa ja siltaa tulevaisuuteen tulevien sukupolvien elämää kunnioittaen.

Kouluruokatapahtuma111102014_KirsiV_web_lev450
Kirsi Verkka
opetuskonsultti
opetusvirasto, perusopetuslinja

Arto O. Salonen
dosentti
Helsingin yliopisto

Arto-O.-Salonen

Lisää aiheesta:

Arto O. Salosen luento Ekososiaalisen sivistyksen idea.

Luennon diat

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.