Yksilöllisesti räätälöityä ohjausta ja opetusta koulupudokkaalle

Helsingissä viime lukuvuonna 98 prosenttia ikäluokasta sai peruskoulun päätökseen. Niitäkin oppilaita löytyy, joiden koulupolku katkeaa koulun järjestämistä tukitoimista huolimatta. Syitä on monia ja ne ovat aina yksilöllisiä. Näitä oppilaita, Helsingin kaupungin koulujen vuosiluokkien 7-9 koulupudokkaita,  on kyetty auttamaan ns. OTE-työparitoiminnan keinoin. Malli on kehitetty hanketyönä yhdessä perusopetuksen sekä sosiaali- ja terveysviraston kesken.

ote-kuvituskuva_lev600OTE-malli on palvelua, jossa nimetty työpari ottaa oppilaan koulu- ja elämäntilanteen ongelmat keskitetysti työn alle ja toimii rinnalla kulkijana kriisijakson yli tarjoten ohjausta ja opetusta. Kuten kaikessa auttamis- ja sosiaalityössä, on OTE-työparinkin tehtävänä tehdä itsestään tarpeeton – auttaa oppilas takaisin omille siivilleen sekä perhettä tukemalla luoda puitteet strukturoidulle koulunkäynnille. Oppilaan oma koulu ei kuitenkaan voi pestä käsiään ja ulkoistaa lasta OTE-työparin hoidettavaksi. Koulun aikuisten tehtävänä on kertoa oppilaalle: ”Hei, tule takaisin tähän meidän ryhmään! Mitä me voisimme tehdä, että sinun olisi mahdollista palata tänne ja tehdä asioita meidän kanssa?”

Tavoitteena on niveltää
oppilas takaisin ryhmämuotoisen opetuksen jäseneksi

Malli käsittää viisi erityisopettaja–ohjaaja-työparia. Mallissa yksi opettaja opettaa tietyn kouluryppään ryhmämuotoisesta koulunkäynnistä syrjäytyneitä lapsia työparinaan sosiaali- ja terveysvirastossa työskentelevä ohjaaja. Ohjaajan työnä on toteuttaa ja koordinoida oppilaan ja perheen tarvitsema tuki. Työskentelyn tavoitteena on niveltää oppilas takaisin ryhmämuotoisen opetuksen jäseneksi. Yhdeksäsluokkalaisten osalta tavoitteena on peruskoulun päättötodistuksen suorittaminen sekä mielekkääseen jatko-opintopaikkaan kiinnittyminen.

OTE-toiminnan piirissä oli viime lukuvuoden 2015–2016 yhteensä 75 lasta. Määrä väheni edellisestä lukuvuodesta 2014–2015 yhteensä kymmenellä oppilaalla. Kahtena peräkkäisenä lukuvuonna 65 prosenttia mukana olleista yhdeksäsluokkalaisista sai peruskoulun päättötodistuksen. Oppilaat, joiden osalta tämä tavoite ei toteutunut, ohjattiin muiden jatkopalvelujen piiriin. Muutamat heistä suorittavat puuttuvat kurssit ”ylivuotisina” OTE-oppilaina seuraavana lukuvuonna.

Haastavinta ei ole saada oppilasta motivoitumaan koulun käyntiin. Haastavinta ei ole luoda tahtotilaa, että tällainen työparitoiminta on tärkeää ja tuloksellista. Haastavinta on se, mikä on kaikessa hanketyössä se vaikein asia, eli ujuttaa malli osaksi perusrakennetta. Toiminta vaatii toteutuakseen myös resurssoinnin, joka maksaa itsensä yhteiskunnalle takaisin vasta vuosien kuluttua.

henrik-laine-2015-lev450Henrik Laine
projektisuunnittelija
perusopetuslinja

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.