Nykytaidetta ja monilukutaitoa Pikku Huopalahdessa

Pikku Huopalahden ala-asteen koulun ja Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutuksen kuvataideopetuksen yhteistyö tuotti jo toista kertaa koululle kokonaisen viikon ajaksi monia erilaisia kuvataiteen työpajoja, joiden tavoitteina oli tukea oppilaiden monilukutaitoa nykytaiteen kautta. Opiskelijat toimivat luokissa pienryhminä ja toteuttivat jokaiselle luokalle oman kuvataiteen kokonaisuuden. Monilukutaidon lisäksi monet muutkin uuden opetussuunnitelman tavoitteet tietoteknisistä taidoista, tutkivasta oppimisesta sekä monien tietämisen tapojen hyödyntämisestä toteutuivat oppilaiden tutkiessa ja ilmaistessa visuaalisen kulttuurin moninaisia ilmiöitä taiteen keinoin.

Oppilaat tutkivat, tulkitsivat ja tuottivat itse taidetta

Tutkimuksen kohteena olivat esimerkiksi mainokset ja kuvilla kertomisen ja vaikuttamisen keinot. Niitä työstettiin nykytaiteen ilmaisukeinojen kautta ja nykytaiteesta inspiroituen sekä samalla visuaalista lukutaitoa kehittäen. Oppilaat tutkivat ja tulkitsivat nykytaiteen teoksia ja tuottivat itse taidetta mm. installaatioina, veistoksina, ympäristötaiteena, sarjakuvina, mediataiteena ja performansseina. Lopuksi prosessia ja omia tuotoksia tarkasteltiin yhdessä keskustellen. Oppilaat nauttivat taiteen tekemisestä, pienryhmätyöskentelystä ja monien aikuisten huomiosta.


Taide on tapa tutkia ja ajatella

Yhteistyö yliopiston kanssa on ollut osa Pikku Huopalahden koulun sisäistä kuvataidepainotteisuutta ja se liittyy yliopiston tutkimus- ja oppikirjahankkeeseen. Siihen on kuulunut myös aiempi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevä kuvataidekokonaisuus sekä opettajien kouluttautuminen kohti uuden opetussuunnitelman mukaista kuvataidekasvatusta. Tänä vuonna koulun ilmiökokonaisuudetkin on toteutettu taiteen kautta tutkimisen näkökulmasta. Taide nähdään tutkimisen tapana ja ajattelun muotona, jolloin se toimii luontevasti erilaisten ilmiökokonaisuuksien työstämisessä tuoden oman lisänsä ja näkökulmansa koulussa käsiteltäviin aiheisiin.

Voit lukea aiheesta lisää oppilaiden näkökulmasta koulun omasta blogista: http://pikkistapahtumat.blogspot.fi/

 

Leena Knif

luokanopettaja, kuvataideopettaja ja kuvataidekasvatuksen väitöstutkija ja opettajankouluttaja
Helsingin yliopisto

Kirjoittaja, yliopistonlehtori Seija Kairavuori ja Pikku Huopalahden ala-asteen koulun rehtori Silva Lehtisalo ovat mukana Pikku Huopalahden ala-asteen koulun kuvataidepainotuksen kehittämishankkeessa.

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.