Työssä oppimassa Metalliverstaalla ja WooDoo-werstaalla

Stadin Bryggaan kuuluu neljä työpajaa. Yleensä pajoille ohjaudutaan työkokeiluun ja toimintamme keskeinen tavoite on saada peruskoulunjälkeisen nivelvaiheen nuoria sijoittumaan opiskelemaan tutkintoperusteiseen ammatilliseen koulutukseen.

Toimin WooDoo-werstaan ja Metalliverstaan lähiesimiehenä, vastaavana kouluttajana. Osa tehtävääni on työssäoppimisjaksoista sopiminen. Vuosien aikana olemme tarjonneet myös mahdollisuuden joillekin perustutkinnon opiskelijoille työssäoppimisjakson suorittamiseen, jos heidän on ollut vaikea saada paikkaa yrityksistä.

Kaikki lähtee liikkeelle opettajan tai opinto-ohjaajan yhteydenotosta. Käymme läpi, mikä toiminta ja tekeminen pajalla parhaiten palvelee jakson tavoitteita ja opiskelijan tilannetta. Sopimuksen tekemisen jälkeen opiskelija aloittaa pajajakson. Opettaja tarkentaa tavoitteita yhdessä pajan kouluttajan kanssa ja arvioi jakson lopussa opintoja. Näinhän tämänkin voi pelkistetysti esittää. Jokainen työssä oppija ja hänen jaksonsa pajalla on kuitenkin oma tarinansa.

Pajalla voi tekemällä tutustua ammattialaan

On niitä nuoria, joiden opiskelu uhkaa keskeytyä jo ensimmäisen lukuvuoden tammikuussa, kun on yhteishaussa saanut – ei unelmien opiskelupaikkaa, vaan vasta sen kakkos- tai kolmosvaihtoehdon. Silloin ala ei tunnu edelleenkään omalta ja intressit ovat ihan jossain muualla kuin opiskelussa, joka siis tuntuu pakkopullalta. Silloin on voitu räätälöidä nuorelle sopimus koko kevääksi pajalla. Täällä nuori voi vielä tekemisen kautta vahvistaa omaa näkemystään ja halua tietylle ammattialalle, johon pajalla pääsee tekemällä tutustumaan.

Oppilaitoksessa on samalla nuoren kanssa tehty suunnitelma siitä, että pysytään opiskelijana ja siitä, että siirtyminen toista tutkintoa opiskelemaan on mahdollista viimeistään uuden lukuvuoden käynnistyessä. Pajalla hankittu osaaminen dokumentoidaan ja se voidaan näin tunnistaa ja oppilaitoksessa tunnustaa osaksi tutkintoa.

Pajajakson aikana voi löytyä uusi oma ala

Pajalla on tällä hetkellä työssäoppimassa myös perustutkinnon viimeisen vuoden opiskelija, jolle vasta opintojen tässä vaiheessa on konkretisoitunut se, että tutkinto ja sen avaamat työmahdollisuudet eivät olekaan se oma ammatillinen juttu. Maahanmuuttajataustainen nuori on pajalla pohtinut omaa tilannettaan, keskustellut henkilökunnan ja oman opettajansa kanssa. Hän on motivoitunut tekemään nykyisen tutkinnon pajalla loppuun ja hakeutumaan sen jälkeen opiskelemaan häntä kiinnostavaa alaa. Tällä alalla hänellä on hyvät mahdollisuudet aikanaan työllistyä. Ja taas aiemmin hankittu osaaminen tukee opintomenestystä ja voi myös lyhentää tutkinnon suorittamisaikaa. Nuoren kielitaito ja ammatillinen sanavarasto ovat kohentuneet pajalla. Parhaimmillaan pajalla oleva työssäoppija myös esimerkillään innostaa pajanuoria hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen.

Maahanmuuttajataustaiset oppivat pajalla ammattisanastoa

Bryggan Valma-ryhmien kanssa on ollut samanlaista yhteistyötä. Esimerkiksi keväällä 2016 Metalliverstaalla oli neljä nuorta miestä Irakista ja Serbiasta kuukauden pituisella työssä oppimaan valmentautumisen jaksolla polkupyörä- ja metalliryhmissä. He pääsivät tekemään konkreettista metallityötä, oppivat ammattisanastoa ja toivat tuulahduksen kukin omasta kulttuuristaan. Innokkaat ja iloiset nuorukaiset kunnostivat lyhyessä ajassa ison joukon kierrätyspyöriä. Olin yhteydessä Heinäveden Valamon luostariin, koska tiesin, että heillä oli tarvetta polkupyörille. Järjestimme luostarin työnjohtajan ja munkki Joonan kanssa varsin ekumeenisen polkupyörien luovutustilaisuuden pajalla valmalaisten jakson päätteeksi. Itsellänikin oli melkoisen juhlava olo.

Omilla käsillä tekeminen motivoi nuoria

Valma-opiskelu tuottaa joskus lähes kestämätöntä tuskaa joillekin opiskelijoille nuoruuden etsimisvaiheessa. Pitäisi päästä tekemään jotakin omilla käsillä. Metalliverstaalla on muutamalle oppilaalle onnistuttu räätälöimään TOV-jakson puitteissa toiminnallisuudessaan koukuttava tutustuminen ammattialaan.

Eräskin nuori kävi ryhmän kanssa tutustumassa toimintaan ja oli kovasti epävarma osallistumisestaan, kunnes haastattelussa kävi ilmi hänen moottoripyöräharrastuksensa. Kerroin, että pajalla huolletaan ja varustellaan mopoja ja isompiakin kaksipyöräisiä. Alkuperehdytyksen jälkeen opiskelija sai tuoda oman piikkipyöränsä pajalle ja hän laittoi sen ohjatusti katsastus- ja ajokuntoon. Se oli parasta liimaa pojan kiinnittämiseksi työpaikantyyppiseen oppimisympäristöön. Opintoihin liittyneet poissaolot ja passiivisuus olivat pois pyyhkäistyt. Innostus ja halu oppia pakottivat minun ja opettajan pidentämään pojan sopimusta. Kaiken tämän seurauksena kyseinen nuori oman pajakouluttajansa tukemana löysi suunnan omalle ammatinvalinnalleen ja hakeutui opiskelemaan Stadin ammattiopiston Ilkantien yksikköön.

Opiskelijoiden voimaantuminen ja urasuunnitelmien selkiytyminen on ryhmien kouluttajien ja koko työyhteisön yhteisen osaamisen ja ponnistelun tulosta. Itse koen saavani parhaan palautteen ja kiitoksen omasta työstäni, kun oppilaitosten käytävillä näen tuttuja kasvoja ja monet etenkin maahanmuuttajat tulevat kättelemään ja vaihtamaan kuulumisia.

Jyrki Tolvanen
vastaava kouluttaja
Stadin ammattiopisto, Woodoo-verstas ja Metalliverstas

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.