Oppilaita ei enää arvioinnissa vertailla keskenään

Perusopetuksen opetussuunnitelma on uudistunut monin tavoin ja syksyn aikana keskustelua on herättänyt arviointi. Sen perusteet ja linjaukset ovat löydettävissä esim. Helsingin OPS-portaalista luvusta 6. Kun nyt työstämme kouluissa arvioinnin käytännön toteutusta, ovat tunnepitoiset ja kiihkeät puheenvuorot ymmärrettäviä. Meillä kaikilla on henkilökohtaisia kokemuksia siitä, kuinka meitä on koulussa arvioinnin myötä nostettu, painettu, kehuttu, nolattu tai jopa häpäisty. Numeron 6 musiikissa saanut ei ole ehkä koskaan kehdannut laulaa muiden kuullen tai numeron 7 vieraassa kielessä saanut ei ole uskaltautunut käyttämään kielitaitoaan. Hyvät ja huonot koulumuistot ovat syvällä ja vaikuttavat läpi koko elämän. Arvioinnissahan virkamies käyttää julkista valtaa, joten kyse on hyvin merkittävästä ja vastuullisesta tehtävästä.

Taito oppia sisältyy kaikkien oppiaineiden tavoitteisiin

Avainsanoja arvioinnissa ovat eettisyys, oikeudenmukaisuus, rohkaisu, kannustus, yksilöllisyys, jatkuvuus ja monipuolisuus. Tavoitteena on tukea oppilaan oppimisprosessia, vahvistaa hänen ymmärrystään ja luottamustaan omiin kykyihinsä ja saada hänet iloitsemaan omasta osaamisestaan ja edistymisestään. Oppimista ja arviointia käsitellään oppilaan, opettajan ja vanhempien kesken keskustellen ja erilaisten palautteiden sekä itse- ja vertaisarviointien avulla. Tätä opintojen aikaista arviointia halutaan uuden opetussuunnitelman myötä kehittää ja painottaa hyvin vahvasti.

Oppimaan ja ajattelemaan oppiminen – perusta elinikäiselle oppimiselle – on laaja-alainen tavoite, joka sisältyy kaikkien oppiaineiden tavoitteisiin. Maailma ja tieto muuttuvat niin nopeasti, että peruskoulun ydinasioiksi tiivistyvätkin taito oppia sekä uteliaisuus ja ilo uutta kohtaan!

Numerot luovat harhan tasapuolisuudesta

Oppimisen arvioinnin toinen osa-alue on lukuvuosi- ja päättöarviointi, johon liittyen nyt keskustellaan, annetaanko numeroita vai sanallista arviointia. Niin tutkimukset kuin kokemuksetkin kertovat karua kieltä siitä, että niin käteviä kuin numerot ovatkin, ne eivät ole yksiselitteisiä, vaan luovat harhan tasapuolisuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja kattavuudesta. Tämä näkyy selvästi nivelvaiheessa, kun oppilaat siirtyvät 7. luokalle. Oppilaiden taitotasot vaihtelevat valtavasti, vaikka heillä olisi esimerkiksi äidinkielen numero 8. Näin käy siitä huolimatta, että opettajat noudattavat huolellisesti valtakunnallisia hyvän osaamisen kriteereitä (= numero 8). Opettajat voivat mm. painottaa eri tavoin oppiaineen osa-alueita, saattavat haluta kannustaa oppilasta tai rokottaa työskentelytaidoista jne. siten, että samaan numeroon 8 mahtuu osaamista 7–9 tasoisesti tai jopa enemmän.

Yhteen pieneen symboliin – numeroon – on äärimmäisen vaikeaa, ellei mahdotonta, tiivistää kaikkea tietoa, joka on arvokasta oppilaalle, huoltajalle ja opettajalle tulevan oppimisen kannalta.

Oppilas voi itse määritellä painotuksiaan oppimisessa

Opetussuunnitelman mukaan arviointi perustuu sekä opetussuunnitelmassa määriteltyihin että oppilaan itsensä asettamiin tavoitteisiin, eikä oppilaita vertailla keskenään. Opettaja luo kehyksen työskentelylle opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden, johdattaa aiheisiin, perehdyttää ja antaa suuntaa, mutta oppilas voi itse määritellä painotuksiaan ja toimintaansa.

Yksi haluaa oppia kaiken matematiikan jakson tavoitteista ja harjoitella yhtälöiden ratkaisemista eri tavoilla; toinen toteaa, että perusasiat riittävät ja pitää vain muistaa ottaa oppimateriaalit mukaan tunnille. Yksi tavoittelee englannissa sitä, että voi lukea kirjoja ja sarjakuvia, toinen pohtii, että leffojen vaivaton ymmärtäminen olisi hienoa, kolmas haluaa tehdä omia vlogeja englanniksi. Opettaja antaa palautetta ja kannustaa, motivoi ja ohjeistaa oppilaita heidän tavoitteiden asettelussaan ja opiskelussaan kohti näitä tavoitteita.

Matka kohti tavoitteita tehdään yhä näkyvämmäksi

Tavoitteiden kirjaamista ja oppimisen prosessia, matkaa kohti tavoitteita, tehdään jatkossa yhä enemmän näkyväksi niin oppilaalle, opettajalle kuin huoltajallekin. Paljon on jo tehty ja kokeiluja on vireillä sekä paperilla että sähköisesti oppimispäiväkirjoina, portfolioina, peleinä jne.

Opetushallituksen hyvän osaamisen kriteerit on tarkoitettu suuntaamaan opettajan työtä ja arviointia, eivät oppilaan tavoitteiksi. Kriteerit eivät myöskään sovellu suoraan sanalliseksi arvioinniksi laajuutensa johdosta, esim. suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän kriteerejä löytyy seitsemän sivua ja toisen kotimaisen ja vieraiden kielten kuvausta 28 sivua.

Hyvän arvioinnin käytäntöjä tehdään parhaillaan

Mitä sitten olisi hyvä arviointi? Valmista vastausta ei ole olemassa, vaan toimivia käytäntöjä etsitään ja luodaan parhaillaan yhdessä oppilaiden, huoltajien ja kouluväen kesken. Tärkeää on hahmottaa, että arviointi on hyvin laaja kokonaisuus, jossa koko lukuvuoden aikainen oppiminen ja työskentely halutaan tuoda näkyviin selkeästi, kannustavasti ja oppimista eteenpäin suuntaavasti. Miten oppilas itse hahmottaa työskentelyään, mitkä arviointivälineet ovat hänelle ja opettajalle mahdollisia ja arjessa käteviä käyttää? Mikä painoarvo annetaan lukuvuositodistukselle?

Muutamissa kouluissa aiotaan antaa lukuvuositodistus, jossa annetaan vain hyväksytty/hylätty -merkintä. Kaikki lukuvuoden aikaiset näytöt ja arviointi löytyvät portfoliosta, jonne myös opettaja on sisällyttänyt laajasti ohjaavaa palautetta ja arviointia. Joissakin kouluissa lukuvuositodistuksessa on numeroita ja sanallista arviointia hyvin tiiviissä muodossa. Sitten on kouluja, joissa annetaan tietyltä luokka-asteelta alkaen pelkkiä numeroita jo ennen kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa.

Koko perusopetus ja oppimisen arviointi ovat suuressa murroksessa. Joudumme pohtimaan monia eri näkökulmia ja kehittämään uusia arvioinnin välineitä. Uskon, että hyvin tehty sanallinen arviointi on kaikille osapuolille toimivampi ja hyödyllisempi kuin numeerinen. Arviointitavan muuttaminen ei tule olemaan helppoa, mutta on varmasti vaivan arvoista.

Marja Riitta Rautaparta
vs. rehtori
Laajasalon peruskoulu

 

 

Kuvat: Jefunne Gimpel

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaus kohteessa Oppilaita ei enää arvioinnissa vertailla keskenään

  1. Päivitysilmoitus: Oppilaita ei enää arvioinnissa vertai...

Kommentointi on suljettu.