Osallisuus luo yhteisöllistä koulua

Uusi opetussuunnitelma tuo kouluihin uusia tuulia. Oppilaiden osallisuutta vahvistetaan ja koulun yhteinen toimintakulttuuri tulee omaksi tärkeäksi tehtäväksi.

Jo nykyään oppilaat ja huoltajat voivat osallistua monin tavoin koulun kehittämiseen. Vanhempainillat, tapaamiset ja yhteiset tapahtumat tarjoavat mahdollisuuksia tutustua kouluun ja toisiin vanhempiin sekä rakentaa yhteistyössä tarvittavaa tuntemista ja luottamusta. Oppilaskunnan hallitus ja muut erilaiset osallisuusryhmät antavat oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa koulussa.  Uusi opetussuunnitelma kutsuu kuitenkin uudella tavalla oppilaita ja huoltajia mukaan koulun kehittämiseen ja koulun toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

liikunnalliset-perheillat_lev600

Iloista tunnelmaa koululla liikunnallisessa perheillassa. Kuva Rhinoceros.

Muotoilupolku-materiaali on uudenlainen työkalu

Uudella tavalla tekemiseen tarvitaan myös uudenlaisia kehittämisen välineitä. Muotoilun menetelmät ja muotoiluprosessi tarjoavat hedelmällisen lähtökohdan koulun kehittämiselle yhteisesti.

Muotoilu ei ole vain esineiden suunnittelua, vaan muotoiluprosessia voidaan käyttää myös opetuksen ja koulun oppimisympäristön ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Tätä työtä tukemaan Helsingissä on tuotettu kouluille oma Muotoilupolku-materiaali, joka julkaistaan kultus.fi-sivuilla perjantaina 9.9.2016. Materiaalin tavoitteena on olla uudenlainen työkalu, jonka avulla koulun arkisia pulmia ja haasteita voidaan ratkaista yhteisöllisesti.

Wilman pelisääntöjä on hyvä työstää yhdessä

wilmalappu_lev450Wilma on hyvä esimerkki asiasta, joka koskettaa kaikkia oppilaita, opettajia ja huoltajia. Kehittämistyötä ei siis voi tehdä pelkästään opettajajoukon tai huoltajien kesken, sillä silloin jää jokin tärkeä näkökulma huomioimatta.

Wilman käytön pelisääntöjen laatiminen koululle onkin mainio kehittämiskohde, jota voidaan lähteä tutkimaan muotoilun keinoin. Silloin on tärkeää, että sääntöjen laatimiseen voivat osallistua kaikki asianosaiset yhdessä.  Koulussa voidaan esimerkiksi järjestää tilaisuus, johon kutsutaan oppilaita, opettajia ja huoltajia yhdessä keskustelemaan Wilman pelisäännöistä. Oppaassa Toimintaa, vuoropuhelua, vertaistukea – Kodin ja koulun yhteistyön uudet muodot on kuvattuna tällainen wilmaetiketti- ilta ja siitä voi saada ideoita oman koulun wilman kehittämistyöhön.

Yhteisöllisyys on voimavara,
joka kannattaa hyödyntää

Huoltajien ja oppilaiden ottaminen mukaan koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen on voimavara, joka kannattaa hyödyntää.

Yhdessä toimimalla saadaan mukaan uutta osaamista ja tietoa sekä tuoreita ideoita. Kun kehittämistyössä ovat mukana kaikki ne, joita asia koskeen, niin myös lopputulos on todennäköisesti kaikkia paremmin tyydyttävä.

kirsi_verkka

Kirsi Verkka
opetuskonsultti, perusopetuslinja

 

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.