Lukioihin uudet opetussuunnitelmat – painopiste opetuksesta oppimiseen

Lukioissa aletaan opiskella uusien opetussuunnitelmien mukaan vuosiluokka kerrallaan elokuusta 2016 alkaen. Mikä muuttuu lukiokoulutuksessa uusien opetussuunnitelmien myötä vai muuttuuko mikään?

Helsingin kaupungin lukioissa on ollut tekemisen meininki uusia opetussuunnitelmia valmisteltaessa. Työryhmiin on osallistunut yli sata opettajaa, lukioiden rehtorit sekä nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan hallinnon väkeä.

Rima asetettiin korkealle. ”Oppimisen vallankumousta” tehtiin pedagogiikkaa, tulevaisuuden taitoja, oppimisympäristöjä, arviointia ja digitalisaatiota pohtien. Uusien opetussuunnitelmien valmistumisen tiukka aikataulu ja edessä häämöttävät sähköiset ylioppilaskirjoitukset antoivat toimille lisäpotkua.

Kuva: Jefunne Gimpel

Opettaja ohjaa ja kannustaa,
opiskelija kantaa vastuuta oppimisestaan

Uusi opetussuunnitelma perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. Lähtökohtana on ollut iso pedagoginen muutos, jossa fokus on oppimisessa ja osaamisessa – ei opettamisessa.

Opettajan rooli muuttuu tiedonjakajasta ohjaajaksi, kannustajaksi ja asiantuntijaksi. Opettaja auttaa kutakin opiskelijaa löytämään parhaat opiskelutavat ja opastaa tarpeellisten tietojen ja taitojen oppimisessa.

Opettajat ovat kuvanneet opetussuunnitelmissa monipuolisia oppimisen menetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi tekemällä ja kokemalla oppiminen, draama ja eläytyvä oppiminen sekä pelillinen oppiminen. Opiskelijan oma toiminta opintojen suunnittelussa on nostettu näyttävästi esille.

Kun opiskelijat kantavat vastuuta omasta ja toistensa oppimisesta, oppiminen on syvällistä ja samalla harjaantuvat työelämässä tarvittavat yhteistyö- ja viestintätaidot. Jokaisen kurssin alussa opettaja ja opiskelijat yhdessä sopivat kurssilla käytettävistä oppimisen menetelmistä, tietoteknologian hyödyntämisestä kurssilla ja käytettävistä arviointimenetelmistä.

Uusien opetussuunnitelmien myötä arviointi monipuolistuu.  Perinteisten kurssikokeiden lisäksi arvioinnin välineinä ovat esimerkiksi projektityöt, portfoliot, oppimispäiväkirjat, tutkimukset ja oppimistehtävät. Opiskelijan itse- ja vertaisarviointia hyödynnetään entistä painokkaammin osana opiskelijan osaamisen arviointia.

Kuva: Jefunne Gimpel

Tieto- ja viestintäteknologia tärkeänä välineenä

Lukioiden opetussuunnitelmissa painotetaan tietoteknologiaa tärkeänä oppimisen, ajattelun, tiedonhankinnan ja -käsittelyn, oman tuottamisen sekä yhteistyön välineenä. Opetuksen digitalisaation lähtökohtana on uusi pedagoginen toimintakulttuuri, jossa tieto- ja viestintäteknologia on luonteva osa oppimista ja opetusta. Virtuaaliympäristöt laajentavat koko maailman oppimisympäristöksi.

Helsingingin kaupungin lukioissa painotetaan seuraavia hyvää oppimista ja opetusta tukevia periaatteita: itseohjautuvuus ja oppimaan oppiminen, tiimityötaidot, globaali kansalaisuus, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, luovuus ja kriittinen ajattelu. Opiskelijoita kannustetaan osallistumiseen, vaikuttamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen koulun toiminnassa, lähiympäristössä ja Helsingissä.

Kaupungin lukioiden tavoitteena on olla ilmiöoppimisen edelläkävijöitä. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa tarkastellaan aitoja, todellisen maailman ilmiöitä, jotka ovat aistein havaittavia ja koettavia. Opiskelua ei tarvitse järjestää oppitunneittain tai –aineittain, vaan kurssi voi koostua esimerkiksi erilaisista projekteista tai asiantuntijatapaamisista.

Kaikkialla voi oppia

Uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti opiskelija voi oppia missä, milloin ja miten vaan. Oppimisympäristöt ovat monimuotoisia ja oppiminen tapahtuu koko kaupunki kouluna -periaatteella. Helsingin korkea-asteen oppilaitosten, liikuntakeskusten, taide- ja kulttuurilaitosten sekä yritysten tarjoamia opiskeluympäristöjä hyödynnetään ennakkoluulottomasti.

Oppiminen on yhdessä tekemistä, yhteistyötä toisten opiskelijoiden ja erilaisten toimijoiden sekä kumppaneiden kanssa. Oppiminen on omien päämäärien tavoittelua, opettajien asiantuntemuksen ja coachaamisen hyödyntämistä, omien vahvuuksien löytämistä, oppimisen iloa ja tyytyväisyyttä omasta oppimisesta ja osaamisesta.

Mervi-Willman-_lev450

 

Mervi Willman
opetuspäällikkö
Helsingin opetusvirasto
nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

 

 

 

Kuvat: Jefunne Gimpel
Raili Tanhuanpää (Mervin kuva)

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.