Tulevaisuutta, hyvää elämää ja tiedettä

Aurinko lämmittää ja monien ajatukset kääntyvät kesään ja tulevaisuuteen. Tulevaisuutta on pohdittu Etu-Töölön lukiossa jo silloin, kun aurinko oli vielä haaveena mielessä. Huhtikuun puolivälissä alkoi neljäs ilmiöjakso, jolloin opiskelija valitsi tutkittavakseen yhden ilmiön ilmiöistä tulevaisuus, hyvä elämä ja tiede.

Etu-Töölön lukiossa ilmiöjaksoja on järjestetty vuodesta 2013 alkaen. Ilmiötyöskentelyn ajatuksena on ollut se, että opiskelija ymmärtää eri tieteiden eli oppiaineiden tarkastelevan samoja ilmiöitä, tosin eri näkökulmista. Tarkoituksena on myös se, että opiskelija oppisi paremmin käyttämään hyödyksi eri oppiaineissa oppimaansa tietoa myös muiden oppiaineiden tunneilla. Ilmiöiden valintaan osallistuvat kaikki – niin opiskelijat kuin opettajatkin.

Joulukuussa järjestimme opiskelijoille uuden opetussuunnitelman työskentelyyn liittyen päivän, jolloin saimme opiskelijoilta valtavasti ideoita uusiksi ilmiöiksi. Helsingin kaupungin uudessa, syksyllä 2016 voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa on oma luku ilmiötyöskentelyä varten, joten opiskelijoiden ehdotukset tulevat jatkossakin käyttöön.

Miia-ja-Emma_IMG_6128_lev600

Opiskelijat Mia Sailama ja Emma Tuomala ovat tyytyväisiä ilmiöjaksoon. Ilmiöopiskelu on monimuotoista, mielenkiintoista ja haastavaa. Se tuo vaihtelua perinteiseen lukio-opiskeluun.

Ilmiötyöskentelyssä opitaan
tulevaisuuden ja työelämän taitoja

Ilmiöjaksoajattelu liittyy yrittäjyyskasvatukseen, joka on ollut lukiomme painotus muun muassa yrittäjyysopintokokonaisuuden muodossa vuodesta 2009 alkaen. Ilmiötyöskentelyssä kaikki lukion opiskelijat saavat mahdollisuuden oppia tulevaisuuden ja työelämän taitoja. Mahdollisimman monipuolisella arvioinnilla on myös pyritty siihen, että opiskelija saa tuoda esille omia vahvuuksiaan ja taitojaan, joita välttämättä ei muuten tulisi esille opinnoissa. Lisäksi opiskelija oppii uusia opiskelutapoja löytääkseen itsellensä parhaimman työskentelytavan pärjätäkseen myös jatko-opinnoissa. Aina välttämättä opiskelutapa, johon on tottunut, ei olekaan itselle paras tapa oppia.

Yrittäjyysopintokokonaisuuden puolelta ilmiöjaksoon on nostettu esimerkiksi myös ajatus siitä, että oppimisympäristönämme on koko Helsinki – tai jopa koko maailma. Hyvää ja innostavaa palautetta opiskelijoilta ovatkin saaneet erilaiset vieraat lukiollamme ja monet vierailupaikkamme. Siitä kiitos kaikille yhteistyötahoillemme!

Ilmiötyöskentelyä kehitetty palautteen pohjalta

Tänä lukuvuonna muutimme palautteiden pohjalta ilmiötyöskentelyä niin, että opiskelija perehtyi opiskelemillaan kursseillaan valitsemaansa ilmiöön ja teki siitä ilmiötyön. Ilmiötyöllä oli mahdollista tavoitella ilmiöstipendiä tai jopa projektikurssia, jos opiskelija perehtyi valitsemaansa ilmiöön kurssin vaatimuksia laajemmin. Lisäsimme jaksoon myös ilmiötyön syventävän työskentelyn päivät. Kurssimuotoinen lukio asettaa haasteita, ja ilmiöjaksoa onkin järjestelmällisesti kehitetty jokavuotisten palautteiden pohjalta. Ilmiötyöskentelyn mukana tuleva opiskelijalähtöisyys ja sen myötä tuleva vastuu ovat usein samaan aikaan opiskelijalle sekä motivoivia mutta myös haastavia asioita.

Tänä keväänä Etu-Töölön lukion ilmiömusikaalin nimi oli H.U.P.S.

Auringon lämpöä toivon riittävän vielä koko kesäksi, mutta ennen lakkiaisjuhlia ja kesää saamme lukiossamme vielä nauttia jo perinteeksi muodostuneesta Tylyfestistä ja ilmiömusikaalista. Toivon siis aurinkoista kevättä kaikille kesälomaansa odottaville sekä tulevaisuuttansa suunnitteleville lakitettaville!

Saila-Linkopuu-pysty_web_lev450px

 

 

Saila Linkopuu
apulaisrehtori
Etu-Töölön lukio

 

 

Tylyn ilmiöitä -blogi: http://tylynilmioita.blogspot.fi/

Etu-Töölön lukion Facebook-sivut: https://www.facebook.com/etutoolonlukio/

Etu-Töölön lukion kotisivut: www.tyly.edu.hel.fi/

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.