Oppisopimuskeskus tarjoaa yhden luukun palveluita työelämälle

Stadin oppisopimuskeskuksen palveluita on lähdetty uudistamaan yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa, asiakkaiden tarpeita kuunnellen.

Uudistustyön alussa järjestettiin asiakaskuunteluita, joissa yhdessä työnelämän edustajien kanssa ideoitiin ja suunniteltiin tulevaisuuden oppisopimuspalveluita. Samalla kuultiin kokemuksia ja toiveita sekä syvennettiin ja käynnistettiin keskusteluita.

Kohti kokonaisvaltaisia palveluita

Oppisopimuspalveluilta asiakkaat toivoivat yrityskohtaistamista, työpaikan osaamisen hyödyntämistä ja tietopuolisen opetuksen ajantasaisuutta. Oppisopimukset tulee räätälöidä yritysten tarpeisiin ja tulee hyödyntää joustavia tutkintorakenteita ja tutkinnon osia. Yritykset toivoivat, että heidän osaamiseensa luotettaisiin ja sitä arvostettaisiin. Työpaikkojen oma osaaminen on hyödynnettävä koulutuksessa. Tietopuolisen koulutuksen sisältöjä ja niiden ajanmukaisuutta toivottiin parannettavan. Tärkeänä teemana nousi myös osaamisperustaisuus, olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja aito henkilökohtaistaminen.

ryhma_40cm_300dpi_print_jpg.jpg_lev600px

Yritykset toivovat, että oppisopimuspalvelut löytyvät yhdestä paikasta. Yrityksillä ei ole aikaa asioida eri tahojen kanssa, vaan oppisopimuspalvelut tulee jatkossa hoitaa yrityksiä keskitetysti palvellen. Tämä nousi esille myös Kauppakamarin naisjohtajien Oppisopimushaaste -kampanjassa. http://oppisopimushaaste.fi/ Hankkeen tärkein suositus oli kootut oppisopimuspalvelut, jotka toimisivat samanlaisin prosessein ja ohjeistuksin.

Uutta toimintakulttuuria, uusia malleja ja välineitä

Asiakaslähtöisen toimintatavan kehittäminen ja palvelujen uudistaminen on vaatinut toimintakulttuurin muutosta. On tunnistettu, että tarvitaan uusia malleja ja välineitä oppisopimuspalvelujen toteuttamiseen. Samalla on tiedostettu, että työnteon tavan on muututtava, jotta saavutetaan asiakashyöty, henkilöstöhyöty ja tuottavuus.

On myös otettu käyttöön sähköisiä työkaluja ja rinnakkaisia vuorovaikutusvälineitä. Henkilöstöä on koulutettu asiakkaan hyötyä korostavaan työkulttuuriin ja teknisten välineiden käyttöön. Osa henkilöstöstä osallistuu Opsodiili-hankkeen organisoimaan välittäjävalmennukseen. On kannustettu kokeilukulttuuriin. Muutosta on toteutettu kokeilujen kautta.

s_kirjain_katsoo_toisiaan_lev450Aiemmin yrityksiä lähestyttiin tutkinnon näkökulmasta. Oli koulutusala- tai tutkintokohtaisia koulutustarkastajia, jolloin samaa yritystä lähestyi useampi henkilö. Nyt tiimien työnjako perustuu yritysten toimialoihin, jolloin sama tiimi palvelee asiakkaan riippumatta siitä, minkä alan koulutusta yritykseen tulee. Tiimi sopii keskuudestaan, kuka toimii asiakasvastaavana kuhunkin yritykseen.

Palveluita on muotoiltu uudelleen, tuotteistettu ja kehitetty uusia toimintatapoja oppisopimusten toteuttamiseen.

Uusia avauksia

Uusia avauksia ovat olleet mm. työelämätreenit rekrytoinnin tueksi, oppisopimuksen ennakkojaksot, työpaikkakouluttajien evoluutiomalli, asiakaskuuntelut, yritysten palvelupolkumalli, monityönantajainen oppisopimus, x+y –malli, yhteinen pöytä – oppisopimuskeskuksen palaverikäytänteiden reformi, digitalisaatio (mm. Trello, chat) ja oppisopimusprosessin sähköistäminen.

Oppisopimuskeskuksessa on otettu käyttöön netissä toimiva chat-palvelu, mikä on parantanut asiakaspalvelua.

Yhdessä tehden, toisiimme luottaen

Yritykset toivovat yhden luukun periaatetta, ja oppisopimuskeskusta onkin kehitetty työelämäpalvelut-konseptin suuntaan. Henkilöstön yritys- ja asiakaspalveluosaamista (brokermainen toiminta) on lisätty, jotta osataan entistä paremmin palvella yrityksiä ja yksilöitä sekä räätälöidä erilaisille yrityksille omia palvelupolkuja. Palveluvalikkoon on lisätty kaikki Stadin ammattiopiston palvelut. Työpaikkakouluttajakoulutusta on kehitetty ja luotu koko Stadin ammattiopiston työpaikkaohjaaja ja -kouluttajakoulutukseen yhtenäinen kokonaisuus. Kaikkia ammatillisen koulutuksen muotoja kehitetään rintarinnan.

Tärkeintä on ollut yhdessä tekeminen ja luottamus. Saatu palaute kannustaa kehittämään edelleen asiakaslähtöisiä palveluita. Yritysten menestyminen on keskeisin tavoitteemme – teemme parhaamme!

Anna-Mari-Leinonen_IMG_4907_lev450

Anna Mari Leinonen
Oppisopimusjohtaja
Helsingin opetusvirasto

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.