Koulukiusaamisen estäminen on kaikkien aikuisten asia

Kouluterveyskyselyjen mukaan kiusaaminen on vähenemässä, mutta sinänsä jokainen tapaus on liikaa. KiVa koulu -ohjelmaan liittyvä tutkimusosio vahvistaa samaa. Tämän tutkimuksen mukaan kiusattujen määrä vähenee oppilaiden kasvaessa, mutta samalla se kohdentuu aiempaa enemmän joihinkin oppilaisiin.

Varsinkin pitkään jatkuva kiusaaminen on piinallista kestettävää ja sillä voi olla koko elämän ajan kestäviä vaikutuksia muun muassa itsetuntoon ja toimimiseen erilaisissa ihmissuhteissa. Kun kiusaaminen tulee ilmi, on kaikkien aikuisten syytä puuttua asiaan nopeasti ja ponnekkaasti. Joskus aikuiset sortuvat keskinäiseen syyttelyyn. Tämä voi tuoda väliaikaisesti hyvän mielen, mutta tuskin auttaa kiusattua lasta.

Talvea-koulun-pihalla2_lev-450Kiusaamiseen puuttumisesta tekee vaikean se, että sitä ei aina huomata. Kiusattu häpeää koko asiaa ja haluaa pitää sen piilossa mahdollisimman pitkään. Kiusaaja voi myös uhata hirmuisella kostolla, jos kiusattu menee kantelemaan. Kiusatulla voi olla myös kokemusta siitä, että hän on koettanut puhua asiasta jollekin aikuiselle, mutta häntä ei ole otettu vakavasti. Jos poika kiusaa tyttöä, asiaa voidaan vähätellä sanomalla ”rakkaudesta se hevonenkin potkii”. Väite ei taida olla totta edes hevosten osalta.

Nykyisin suuri osa kiusaamisesta tapahtuu netissä. Tällainen kiusaaminen tavoittaa kohteensa 24/7 ja se voi levitä hyvin laajalle. Eivätkä aikuiset ole hyviä huomaamaan tämän tyylistä kiusaamista.

Vanhempien ja koulun aikuisten onkin syytä olla valppaana. Usein kiusaaminen näkyy vain välillisesti esimerkiksi yksinäisyytenä tai surullisuutena. Usein lapsi jättää pieniä vihjeitä asiasta esimerkiksi kirjoituksiinsa tai piirustuksiinsa.

Aikuisten on tarjottava lapselle mahdolllisuus tulla kuulluksi

Aikuisten on tarjottava lapselle mahdollisuus tulla kuulluksi. Lapselta voidaan kysellä kuulumisia, mutta toisaalta on tärkeää varata hänelle myös yhteistä notkumisaikaa. Joskus asioista on helpompi puhua, kun kukaan ei kysele. Muutamissa Helsingin kouluissa on kokeiltu mahdollisuutta siihen, että lapsi tai nuori tai hänen vanhempansa voivat ilmoittaa kiusaamisesta myös netin kautta. Parhaillaan valmistellaan netti-ilmoittamisen laajentamista kaikkiin kouluihin. Sama se, mitä kautta tieto kiusaamisesta saadaan; pääasia, että se saadaan.

Kun tieto kiusaamisesta saadaan, on asia jo puoleksi voitettu. Tämän jälkeen selvitetään asia mahdollisimman perusteellisesti, kaikkia osapuolia kuullen ja tehdään tältä pohjalta yhteinen suunnitelma siitä, miten kiusaaminen saadaan loppumaan. Tämä ei tietenkään vielä riitä. Suunnitelman toteutumista pitää seurata niin kauan, että kiusaamisen loppumisesta voidaan olla täysin varmoja. Pitää sopia myös se, mitä tapahtuu jos sopimukset eivät pidä.

Selvittämättömät tai puutteellisesti selvitetyt kiusaamistapaukset aiheuttavat runsaasti pahaa mieltä, ja ne ovat riski psyykkiselle jaksamiselle. Kiusaajia ei saa päästää livahtamaan kuin koiria veräjästä. Usein tällaiset tilanteet johtavat myös rikosilmoituksiin ja jopa oikeudenkäynteihin. Nämä ovat hitaita prosesseja ja kuormittavat kaikkia osapuolia. Sen takia kannattaakin aina ensin yrittää selvittää asia lähiaikuisten hyvällä ja sujuvalla yhteistyöllä.

vesa_n_netti2Vesa Nevalainen
oppilashuollon päällikkö
opetusvirasto, perusopetuslinja

 

 

KiVa koulu

Kouluterveyskysely

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.