Uusia työkaluja sisäilmaongelmien hallintaan

Koulujen laadukas sisäilma on tärkeää työ- ja koulumukavuuden, oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta. Huono sisäilman laatu voi johtua monenlaisista tekijöistä, kuten riittämättömästä ilmanvaihdosta, epätyydyttävistä lämpöolosuhteista ja erilaisista epäpuhtauksista. Erityisen merkittävä tekijä ovat kosteus- ja homevauriot, koska niihin voi liittyä hengitysteiden ärsytysoireiden lisäksi kohonnut riski sairastua astmaan. Arviot kosteusvaurioiden yleisyydestä suomalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa vaihtelevat, mutta joka tapauksessa ne koskettavat merkittävää osaa oppilaita ja opettajia.

Sisäilmaongelmien selvittäminen on haastavaa ja vaatii monipuolista asiantuntemusta. Koulujen sisäilmaongelmien parissa työskentelee useita eri viranomaisia, kuten terveydensuojelu, kouluterveys- ja työterveyshuolto sekä työsuojelu. Ongelmatilanteen arviointi kouluissa perustuu pääasiassa rakennusteknisiin selvityksiin, kouluterveydenhuollon ja työterveyshuollon tietoihin sekä tarvittaessa käyttäjille tehtyyn sisäilmakyselyyn.

Medialukio_127_naulakko450_Rhinoceros

Kuva: Rhinoceros

Sisäilmakysely on arvokas apuväline koulujen sisäilmaongelmien selvittelyssä. Se antaa vertailukelpoista tietoa käyttäjien tyytyväisyydestä kouluympäristöön ja koetuista oireista. Kyselyllä voidaan selvittää, onko esimerkiksi hengitystieoireilu tai huonoksi koettu sisäilma tavallista yleisempää tietyssä koulussa verrattuna kouluihin yleensä. Sisäilmakyselyn tulosten tulkintaa varten tulee olla käytettävissä kattava vertailuaineisto, joka on kerätty vastaavasta väestöryhmästä (esimerkiksi ala- ja yläkoululaiset) samalla kyselyllä.

Käyttäjien kokemukset voivat myös antaa viitteitä ongelmien syystä, esimerkiksi riittämättömästä ilmanvaihdosta tai epämukavasta lämpötilasta. Tämä auttaa rakennusteknisten selvitysten suuntaamisessa. Yksinomaan kyselyä käyttämällä ei kuitenkaan voida todentaa sisäilmaongelmien aiheuttajaa tai syytä, esimerkiksi rakennuksen kosteus- ja homevauriota, vaan kyselyn tuloksia ja muuta kerättyä tietoa on aina tarkasteltava kokonaisuutena. On myös huomioitava, että vastauksiin vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten henkilön ikä, sukupuoli, terveydentila, elintavat, psykososiaaliset tekijät (esim. stressi) ja elinympäristö.

THL kehittää sisäilmakyselyä oppilaille
yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on viime vuosina kehittänyt ala- ja yläkouluille sisäilmakyselyä, jonka avulla voidaan selvittää oppilaiden oireilua ja koettua sisäilman laatua koulussa. Kyselyä voidaan käyttää yhtenä työvälineenä koulujen sisäilmatilanteen kartoittamisessa ja seurannassa paitsi epäiltäessä sisäilmaongelmaa myös säännöllisesti tehtävien tarkastusten yhteydessä.

Helmikuussa 2016 kyselyt toteutetaan kaikissa Helsingin eteläisen ja keskisen alueen peruskouluissa. Tavoitteena on kerätä edustava vertailuaineisto, kehittää tulosten tulkintatapaa ja selvittää lisää lapsille suunnatun kyselyn toimivuutta. Yleensä alakoululaisten kyselyyn ovat vastanneet vain lasten vanhemmat. Lapset ovat kuitenkin tilojen varsinaisia käyttäjiä, joten heidän oma kokemuksensa on tärkeä huomioida. Alustavien tulosten mukaan lapset pystyvät vastaamaan kyselyyn varsin luotettavasti.

Koulujen sisäilman laadun yhteys erityyppisten sairauksien riskiin myöhemmin elämässä tunnetaan erittäin huonosti. Tämä johtuu korkealaatuisten seurantatutkimusten puutteesta. Helsingissä toteutetaankin samalla kansainvälisesti ainutlaatuinen seurantatutkimus, jossa selvitetään sisäilman laadun ja tulevan sairastumisen välistä yhteyttä. Siinä kyselyillä kerättyjä tietoja yhdistetään tulevina vuosina kansallisiin lääkitys- ja terveystietoja sisältäviin rekistereihin. Yhdistämiset tehdään vain, jos huoltaja antaa tutkimukseen erillisen suostumuksen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee sisäilmahaittojen hallintaa tutkimalla kosteusvaurioiden terveysvaikutuksia ja kehittämällä menetelmiä altistumisen arviointiin sekä ongelmatilanteiden hallintaan. Sosiaali- ja terveysministeriö, kunnat ja terveydensuojeluviranomaiset ovat jo pitkään toivoneet oppilaille suunnattua sisäilmakyselyä. Nyt kehitettävä sisäilmakysely ja kerättävä vertailuaineisto tulevat tarjoamaan uuden työvälineen sisäilmaongelmien hallintaan Suomessa.

sari-ung_lanki-ja-jussi-lampi

Sari Ung-Lanki ja Jussi Lampi

Jussi Lampi,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sari Ung-Lanki,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Juha Pekkanen,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto

juha-pekkanen-_web

Juha Pekkanen

 

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

4 vastausta kohteessa Uusia työkaluja sisäilmaongelmien hallintaan

 1. Elina Salonen sanoo:

  Koska opettajilta kysytään sisäilman laadusta? Oppilaat ovat kuitenkin vielä lapsenkengissä tämän asian kanssa.

 2. Marja Paukkonen sanoo:

  Hankkeen tavoitteena on kehittää juuri oppilaille sisäilmakyselyä.
  Työterveyshuolto tekee sisäilmastokyselyn työntekijöille silloin, kun halutaan selvittää oireilun laatua ja määrää tilanteissa, joissa ongelman aiheuttaja ei ole tiedossa ja korjaussuunnitelmaa ei ole. Kyselyn tuloksia hyödynnetään jatkotoimien suunnittelussa ja joskus kyselyä käytetään myös korjaustoimien onnistumisen seurannassa.

 3. Pirkko Pihlajamaa sanoo:

  Haluaisin kysyä/ ehdottaa: Onhan kyselyssä alussa kartoitus siitä, kuinka monta tuntia päivästä oppilas on kotona, koulussa, muualla?
  Onhan kyselyssä mukana myös arviointitehtävä, jossa oppilasta pyydetään arvioimaan sisäilmaolosuhteita koulussa verrattuna kodin olosuhteisiin, jossa he ehkä viettävät mahdollisesti suurimman osan ajastaan vuorokaudessa?

 4. Päivitysilmoitus: Tila- ja asuntojaosto 9.1.2017 Raportti | Tiina Elo | Reilu talous - Puhdas luonto

Kommentointi on suljettu.