Koulunkäynti auttaa lasta kiinnittymään arkeen uudessa kotimaassa

Helsinki tarjoaa maahan muuttaville peruskouluikäisille vuoden kestävää valmistavaa opetusta, jossa keskitytään erityisesti suomen kielen ja yleisten opiskeluvalmiuksien opiskeluun. Helsingissä on 35 perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmää. Yhteen ryhmään otetaan keskimäärin 12–15 oppilasta eli paikkoja on 420–460 oppilaalle.

Kasvaneet pakolaismäärät kriisiytyneiltä alueilta eivät ole toistaiseksi näkyneet Helsingin peruskouluissa. Tällä hetkellä valmistavan opetuksen ryhmissä opiskelee 350 oppilasta. Vapaita paikkoja on vielä 70–110 oppilaalle. Tarvittaessa olemme varautuneet perustamaan uusia ryhmiä. Lähtökohtana on, että jokaiselle maahan muuttaneelle Helsingissä asuvalle peruskouluikäiselle oppilaalle turvataan oikeus saada opetusta.

Pihalla_web_lev450Helsingin vastaanottokeskukset ovat niin kutsuttuja transit-keskuksia, joista perheet siirtyvät varsinaisiin pitempiaikaisen oleskelun vastaanottokeskuksiin. Pakolaisena Suomeen saapuva lapsi on kokenut monenlaisia pelottavia ja uhkaavia tilanteita, pelkoa ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Vastaanottokeskusten sosiaalityöntekijät arvioivat, milloin lapsen tilanne on sellainen, että on tarkoituksenmukaista aloittaa koulunkäynti. Valmistavan opetuksen aloittaminen on järkevää silloin, kun asuminen transit-vastaanottokeskuksessa pitkittyy.

Suomi on ratifioinut YK:n lasten oikeuksien julistuksen, joka velvoittaa meitä turvaamaan kaikille lapsille koulutuksen riippumatta heidän tilanteestaan tai taustastaan. Sopimus velvoittaa meitä myös huolehtimaan siitä, että pakolaislapset saavat asianmukaista suojaa ja humanitääristä apua.

Kriisi- ja konfliktialueilta saapuneille lapsille koulu edustaa jatkuvuutta ja paluuta tavalliseen arkeen. Jokainen lapsi haluaa oppia ja onnistua, kokea olevansa osa yhteisöä – elää tavallista arkea, johon kuuluu saumattomasti oikeus opetukseen. Lapsella tulee olla mahdollisuus käydä koulua kuten kaikki muutkin ikätoverinsa.

Marjo_Kyllonen_2013_02_Rhinoceros_web

Marjo Kyllönen
Opetuspäällikkö
Perusopetuslinja

 

 

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.