Lukioon valmistavassa koulutuksessa korostuu kielitaito

Helsinki  järjestää maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille lukioon valmistavaa koulutusta (luva) Vuosaaren ja Yhtenäiskoulun lukioissa. Luvan valtakunnallinen ja kunnallinen opetussuunnitelma on tänä lukuvuonna käytössä ensi kertaa.  Tässä Vuosaaren lukion kokemuksia.  

Luvassa on tällä hetkellä 13 opiskelijaa. Elokuussa aloitti 17, mutta muutamille on jo tässä vaiheessa löytynyt vetovoimaisempia polkuja: kymppiluokka, työelämä ja Yhtenäiskoulun luva. Kadonneita lampaita eli keskeyttäneitä on vain yksi. Luvalaiset ovat 16–18 -vuotiaita. Maassaoloajan perusteella heidät voi karkeasti jakaa kolmeen ryhmään: vuoden tai sen alle Suomessa olleet, 3–5 vuotta Suomessa olleet ja on mukana yksi Suomessa syntynytkin.

Suurimpien haasteiden edessä ovat he, jotka ovat olleet maassa vain lyhyen aikaa. Kielitaidon alkeistason lisäksi heiltä tyypillisesti puuttuu peruskoulun päättötodistus. Yläkouluvaiheessa Suomeen tulleet ehkä hyötyvät eniten luvasta, sillä suomen kielen opetus ja opiskelutaitojen harjoittelu palvelevat heitä eniten.

Tällä hetkellä arvioimme, että 2–4 opiskelijalla kielitaito riittää lukio-opintoihin niin, että ne eivät tunnu kohtuuttoman vaikeilta. Tämä on mielestämme liian pieni osuus, ja tulevaisuudessa pitäisi hakuvaiheessa olla vieläkin tiukempi kielitaidon lähtötason vaatimus – toisaalta ei ennen parin kurssin suorittamista voi tarkkaan tietää, millaisen kielitaidon perusopetuksen suomi toisena kielenä (S2) -päättöarvosana taakseen kätkee. Päättötodistuksettomilla alaikäisillä taas välttämättä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin luva, ja silloin heidän rannalle jättäminen tuntuu nuorisotakuun pettämiseltä.

Luva_Vuolu_luokka_webLuvan valtakunnallinen ja kunnallinen opetussuunnitelma (ops) on tänä lukuvuonna ensi kertaa käytössä. Siinä korostuu suomen kielen opetus ja eri oppiaineryhmien perustaitojen harjoittelu. Ikävä kyllä tällainen ops ei palvele niitä opiskelijoita, joiden olisi korotettava keskiarvoaan päästäkseen lukioon tai niitä, joita lukiokurssien suorittaminen hitaammassa tempossa palvelisi paremmin.

Kymppiluokkatyyppisten korotuskurssien järjestämis- ja toteuttamistapoja opiskelijat kritisoivat palautteessa eniten. Samalla he kuitenkin hyvin kypsästi tuovat esiin sen, että opiskelijoiden tavoitteissa on isoja eroja ja että näiden tavoitteiden yhdistäminen saman kurssin tai oppitunnin sisällä on haastavaa.

Eräs opiskelija sanoo suoraan, että luvalle ei kannata tulla, jos osaa suomea hyvin, mutta jos ei, niin kannattaa. Kielikoulutusaspekti siis näyttää korostuvan, vaikka ops pyrkii olemaan todella monipuolinen.

Luvassa opetetaan
sekä peruskoulun että lukion asioita

Opetuksesta opiskelijat toteavat, että luvalla edetään hitaammin kuin lukiossa. Luvassa opetetaan sekä peruskoulun että lukion asioita. Läksyjä annetaan, mutta vähemmän kuin lukiossa. Opettajat myös selittävät asioita helpommin kuin lukiossa. Opetukselta opiskelijat toivoisivat enemmän lukioaineita, kiinnostavampia aineita ja korottajille enemmän opetusta niissä aineissa, joita halutaan korottaa; korottaja ei ole motivoitunut suorittamaan luva-kursseja.

Luva-kurssit arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla. Tämä ei oikein motivoi opiskelijoita – huomio karkaa siis lukiokurssien tai korotuskurssien suorittamiseen. Kuitenkin taitojen ja harjoittelun tasolla luva-kurssit olisivat todella hyödyllisiä kaikille. Pienessä ryhmässä opettajan on mahdollista eriyttää ja sopeuttaa sisältöjä kielitaidon mukaan. S2-opettaja on mukana noin yhdellä realiaineen tai matemaattis-luonnontieteellisen aineen tunnilla viikossa. Opiskelijat tykkäävät yhteisopettajuudesta, ja niin myös opettajat.

Luva_Vuolu_luokka_tytot_webOpiskelijat haluavat lukioon. Kaikilla toive ja haave ei tule toteutumaan. Opinto-ohjauksen tunneilla satsataan ohjaukseen niin, että lukiolle löytyisi realistinen vaihtoehto. Päättötodistuksettomista on huoli: ottaako mikään lukio todelisuudessa huomioon joustavassa haussa hakevaa nuorta?

 

 

Opiskelijoilta kerättiin edelliskeväänä palautetta luva-koulutuksesta.
Palautteen satoa:

 • Uusi mahdollisuus tavoittaa unelma opiskelupaikka.
 • Luva on hyvä koska saan toisen mahdollisuuden.
 • Voi korottaa numeroita.
 • Luva oli paras ikinä!
 • Paras luokka!
 • Uusia ystäviä.
 • Onnellinen luokka.
 • Meistä tuli läheisiä.
 • Ihmiset luvassassa ovat mukavia.
 • Tässä voi suorittaa lukion kursseja.
 • Luokkahenki – hyvä porukka.
 • Voin kysyä vapaasti jos en ymmärrä.
 • Luva oli paras kokemus mitä minulla on koskaan ollut.
 • Hauska!
 • Luvassa opetettiin uusia juttuja.
 • Suomen taso paranee.
 • Erilaiset kulttuurit kohtaavat.
 • Kokemusta koulutus- ja sosiaalijärjestelmästä.
 • Saa yhden ylimääräisen vuoden verrattuna muihin opiskelijoihin lukiossa.
 • Lukion eka vuosi on helpompi luvan jälkeen.
 • Opettajalla on aikaa minulle.
 • Opettajat ovat kivoja.

Lue lisää lukioon valmistavasta koulutuksesta

Vuosaaren lukion www-sivut

Annukka Bösinger
LUVA-koulutus
Vuosaaren lukio

 

 

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.