Kymppiluokkalaiset tutkivat itseään ja maailmaa taiteen keinoin

Helsingissä on meneillään taidehanke MINÄ – Unelmista arkeen ja takaisin. Hanke antaa nuorille eväitä kymppiluokan menestykselliseen suorittamiseen ja peruskoulun jälkeisen elämän suunnitteluun. Tämä Annantalon ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tuottama pilottihanke on räätälöity yhteistyössä opettajien sekä kulttuuri- ja taidelaitosten kanssa.

Kymppiluokka eli perusopetuksen lisäopetus on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa tai jotka tarvitsevat lisäaikaa tulevaisuutensa suunnitteluun.

Kuva: Kirsi Kunelius

MINÄ – Unelmista arkeen ja takaisin -hankkeessa nostetaan taide oppimisympäristönä vahvasti perinteisen koululuokan rinnalle, otetaan käyttöön uusia opetusmetodeja, huomioidaan erilaisia oppijoita ja tehdään tilaa luovuudelle. Näin pyritään ehkäisemään nuorten liukumista mielekkään oppimisen ulkopuolelle ja samalla vahvistetaan heidän itsetuntoaan ja -tuntemustaan.

Taiteen avulla edistetään nuoren kykyä tuntea itseään paremmin sekä löytämään ja käsittelemään tunteitaan. Taiteen avulla kannustetaan nuoria vaikuttamaan itse omaan elämäänsä, kulttuuriinsa ja yhteisöönsä.

Taiteen tekemistä ja taide-elämyksiä

Hankkeessa nuoret tekevät taidetta itse. Tärkeässä roolissa ovat myös taide-elämykset ja niistä syntyneet kokemukset ja kokemusten jakaminen muiden kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joihin heille harvemmin muutoin tarjoutuu tilaisuus, kuten taiteilijoiden tapaamisiin ja erilaisiin esityksiin ja työpajoihin.

Nuoret osallistuvat syksyn aikana mm. nykytanssi-, nykysirkus, teatteri-, musiikki- ja elokuvanäytöksiin. Monet toiminnot tapahtuvat kotikouluilla, koulutyöpäivän aikana. Lisäksi nuorille järjestetään taidetyöpajoja, joissa keskiössä on oma osallisuus ja itse tekeminen.  Jokaiselle koululle on räätälöity oma kurssiohjelma.

Hankkeessa on tarkoituksena myös työllistää siihen osallistuvia nuoria, esim. työharjoittelujen ja kesätöiden avulla. Taidetoimijayhteistyö on myös tässä avainasemassa.

Kaikki hankkeen tapahtumat ovat oppilaille ilmaisia. Hankkeen tulokset tutkitaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen dosentti Inkeri Ruokosen kanssa.

Kuva: Kirsi Kunelius

Hankeessa mukana ovat mukana Alppilan, Käpylän, Laajasalon ja Myllypuron peruskoulujen kymppiryhmät. Lisäksi mukana on Käpylän koulun erityisluokka sekä viisi ryhmää Stadin ammattiopistosta.

Taidekokemukset avaavat uusia näkökulmia

Taide oppimisympäristönä vapauttaa ja mahdollistaa uuden syntymisen, kun koulumaailmassa vallitsevat perinteiset odotukset, säännöt ja normit eivät ohjaa ajattelua ja tekemistä. Taidekokemukset kannustavat itsenäiseen ajatteluun ja uusien näkökulmien syntymiseen. Taidekokemuksista keskusteltaessa vaikeidenkin asioiden käsittely helpottuu, kun ne etääntyvät itsestä taide-esitysten avulla.

Jokainen osallistuva luokka saa yhdessä suunnitella ja päättää osan projektin sisällöstä ja harjoitella amalla demokraattista päätöksentekoa.  Jokaisessa hankkeeseen osallistuvassa koulussa on toteutettu ns. alkuryhmäytykset. Alppilan ja Laajasalon ryhmissä nuoret saivat suunnitella oman luokkatilansa tuunauksen yhdessä Annantalon taideopettaja Eeva Astalan kanssa. Annantalon taidegalleriaan on keväällä tulossa näyttely hankkeen aikaansaannoksista.

 

Kikka Hahtomaa ja Ia Pellinen
Helsingin kulttuurikeskus

MINÄ – Unelmista arkeen ja takaisin työryhmä. Alhaalla tuottaja Kikka Hahtomaa, keskellä tuottaja Ia Pellinen ja ylhäällä projektiassistentti Kirsi Kunelius. Kuva: Mauri Tahvonen.

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.