Opiskelijat pääosaan – jokainen nuori ja aikuinen oppija on tärkeä!

Vaikka oppivelvollisuusikää ei ole vielä nostettu, pyritään kaikki peruskoulun päättävät nuoret saamaan toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen valmistavaan koulutukseen tai muihin toimenpiteisiin. Tavoitteena on, etteivät nuoret syrjäydy yhteiskunnasta ja työelämästä, kuten koulutuksen ulkopuolella voi käydä.

Näemmekö nuoren vain työmarkkinakansalaisena?

Suomalaiset nuoret eivät tutkimusten mukaan kuitenkaan viihdy koulussa. Samalla ammatillisen koulutuksen päätavoite on viime vuosina ollut työelämälähtöisyys. Näemmekö nuoren siis vain työmarkkinakansalaisena? Otammeko riittävästi huomioon sen, että opiskelijat ovat nuorten koulutuksessa – ja nuorten aikuistenkin koulutuksessa – keskenkasvuisia, ja kasvulle pitäisi myös antaa tilaa? Jollemme ymmärrä nuorten maailmaa, kuilu opiskelijoiden ja opettajien välillä vain kasvaa.

Ammattiopiston oppimisympäristöt ovat pääasiassa hyvin perinteisiä luokkia ja työsaleja. Ympäristö voi parhaimmillaan ohjata ja tukea uusien pedagogisten menetelmien käyttöönottoa, mutta se voi myös olla este. Viihtyisyydellä on suuri merkitys vuorovaikutukseen sekä kavereiden kesken että luokassa. Kouluun pitäisi olla kiva tulla. Kiinnostavat katutilat ja oppimispesät lisäävät epävirallista oppimista ja vuorovaikutusta.

Yhteishaku yllätti koulutuksen järjestäjät

Tämän vuoden yhteishaku on yllättänyt koulutuksen järjestäjät. Muutokset yhteishaussa vaikuttavat niin, että opiskelupaikkoja jää runsaasti täyttämättä, ja lisähaku on tästä syystä edelleen käynnissä lähes kaikissa ammattiopistoissa. Tuntuu siltä, että kaikki halukkaat saavat toisen asteen ammatillisen opiskelupaikan. Eri asia on, että kaikki eivät pääse toivomalleen alalle. Jättääkö osa näistä nuorista opiskelun tässä vaiheessa sikseen? Entä ovatko aiemmin peruskoulun päättäneet, opinnot kesken jättäneet tai jonkun toisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet osanneet hakea, kun tiedotus on keskittynyt paljolti peruskoulun tänä keväänä päättäviin, jotka saavat lisäpisteitä hakeutumisessa?

Opintopolku.fi:ssä on ollut toimimattomuutta ja ongelmia. Stadin ammattiopistossa tämä on vaatinut valtavasti työtä opintosihteereiltä ja opinto-ohjaajilta. Erillishaku, jolla osin yritetään paikata tyhjiä opiskelupaikkoja, tarkoittaa satojen hakijoiden hakemusten käsittelyä yksitellen käsityönä. Lämmin kiitos lähes talkoohengellä työtä kesällä tehneelle ja sitä edelleen tekevälle henkilöstölle! Toivottavasti Opintopolun ongelmat saadaan poistettua seuraavaan yhteishakuun.

Jokaisesta koulussa olevasta opiskelijasta
on pidettävä huolta

Mikäli opiskelijoita ei ole tänä lukuvuonna tarpeeksi, tarkoittaa se talouden tiukkenemistä myös tästä syystä. Syksyn aikana emme pysty suurestikaan vaikuttamaan kustannuksiin: tilavuokrat peritään kaikista tiloista, opettajat on rekrytoitu keväällä ja monia hankintoja tehty, jotta oppimisympäristöt olisivat kunnossa lukuvuoden alkaessa. Nyt on pidettävä huolta jokaisesta koulussa olevasta opiskelijasta – ei toki vain taloudellisesta syystä, vaan ennen kaikkea heidän itsensä vuoksi.

Opiskelijakeskeinen pedagogiikka tarkoittaa keskittymistä opiskelijan oppimisen edellytyksiin, tarpeisiin, toiveisiin ja osaamiseen. Unelmien ja vahvuuksien löytäminen motivoi ja tukee työllistymistä. Pienikin askel unelman suuntaan voi saada paljon aikaan nuoren ja aikuisenkin elämässä.

Leena1

 

 

 

Leena Mäkelä
rehtori
Stadin ammattiopisto

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.