Oppimisen uudet tuulet: mobiiliteknologia ja paikkatiedon pelillistäminen

Lapset ja nuoret toivoivat uusia opetusmenetelmiä kouluihin kevään 2014 ylipormestarin oppilaskuntapäivillä. He muun muassa toivoivat, että tieto- ja viestintäteknologiaa käytettäisiin opetuksessa enemmän ja että oppilaat voisivat hyödyntää omia mobiililaitteitaan oppimisessa. Lue uutinen opetusviraston www-sivulta.

Henkilökohtaisten mobiilivälineiden opetuskäytön eri näkökulmia kartoittaneen Sormet-hankkeen tuloksista voidaan lukea täysin samat toiveet, jotka kuulimme ylipormestarin oppilaskuntapäivillä oppijoiden suusta.

 

Sormet-hankkeessa varustettiin kolme luokallista oppilaita henkilökohtaisilla tablet-laitteilla. Kuva: Rhinoceros.

Sormet-hankkeessa varustettiin kolme luokallista oppilaita henkilökohtaisilla tablet-laitteilla. Kuva: Rhinoceros.

Sormet-hankkeessa varustettiin kolme luokallista ala- ja yläkoulun oppilaita henkilökohtaisilla tablet-laitteilla. Laitteissa oli käytössä dataliittymä, jolloin verkkoyhteydet toimivat myös kotona. Osa luokista varustettiin myös langattomalla näytön peilausteknologialla.85 % oppijoista oli sitä mieltä, että henkilökohtainen mobiiliväline on hyödyksi oppimisen tukena. 75 % vastaajista oli hankkeen päätyttyä valmis käyttämään omaa tablet-laitetta tai älypuhelinta oppimisen tukena. Melkein 70 % vastaajista katsoi, että mobiililaite auttoi opiskelussa. Vain 7% oppijoista oli sitä mieltä, että asiat olisi oppinut ilmankin.

Kokeilussa oli myös mukana yksi matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja, joka pilotoi useampaa laitealustaa opetuksessa ja jonka kokeilun aikana oppilaat saivat vapaasti käyttää omia tietoteknisiä välineitään oppimisen tukena.

Luokasta oli lainattavissa tablet-laitteita kotiin kotitehtäviä varten. Opettajan kaikki opetettava sisältö oli pilvipalveluissa tai muutoin käytettävissä mobiilivälineillä esimerkiksi ilmaisena verkko-oppimateriaalina. Kotitehtävät palautettiin pilvipalvelussa palautuskansioon. Matemaattiset laskutoimitukset sai tehdä myös vihkoon, jos niin halusi. Myös kirjat olivat käytettävissä, mikäli joku halusi niitä oppimisen tukena käyttää. Marginaalinen joukko oppijoita valitsi perinteisen välineen eli oppikirjat, mutta vihkot ja kumit olivat matemaattisten laskutoimitusten tekemisessä apuna suurella osalla. Oppimateriaalin jakaminen pilvipalvelujen kautta koettiin järkeväksi. Juuri yläkoulun oppijoiden vastauksista ilmeni, että he kokivat voineensa vaikuttaa enemmän omaan oppimiseensa mobiilivälineiden käytön aikana.

Mobiilisti maailmaan -hanke puolestaan etsii koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen rikastamisessa. Mukana on useita peruskouluja, joissa lähdettiin aluksi tutkimaan mobiiliteknologian ja paikkatiedon tuomia uusia mahdollisuuksia tutkivan oppimisen edistämiseksi luokkahuoneen ulkopuolella. Laajensimme näkökulmaa paikkatietoa hyödyntävän mobiilipelaamisen suuntaan.

Oppilaiden osallisuus oppimisen suunnittelussa ja toteuttamisessa on ollut tärkeässä roolissa. Suomenlinnan ala-asteen koululla oppilaat tuottivat Suomenlinnan historiaa käsittelevän mobiilin pelin pelattavaksi kaikkien Suomenlinnassa vierailevien oppijoiden iloksi. Helsingin kaupungin kaikissa luontokouluissa on tuotettu innostavia paikkatietosisältöjä oppilaita ajatellen.  Muun muassa Meriharjun luontotalolla rakentuu jännittävä mobiili paikkatietopeli tämän kevään aikana, jossa roolien kautta löydetään Itämeren merkitys.

Mobiililaitteiden myötä voidaan irtautua luokkahuoneista. Kuva: opetusviraston mediakeskus.

Mobiililaitteiden myötä voidaan irtautua luokkahuoneista. Kuva: opetusviraston mediakeskus.

Paikkatietoa hyödyntävän mobiilipelaamisen mahdollisuudet ovat moninaiset. Olemme pilotoineet erilaisia mobiilipelaamiseen tarkoitettuja alustoja ja käyttökokemukset ovat varsin lupaavia. Mobiilivälineen avulla voidaan oppijoilla teettää paikkatiedon kautta lähes millaisia tehtäviä tahansa. Ja oppijat voivat yhtä lailla tuottaa paikkatiedon avulla toisilleen tutkittavaa. Luokkahuoneista irtautuminen luo kuitenkin uuden haasteen opetuksen järjestäjälle.

Paikkatiedon hyödyntäminen opetuksessa vaatii GPS-signaalin ja useimmiten myös verkkoyhteyden. Helsingin kaupungin kouluille on kuitenkin mennyt vasta tarpeisiin nähden verrattain pieni määrä mobiilivälineitä ja niistä datasiirtoyhteydellä varustettuja laitteita on pieni vähemmistö. Siksi lähitulevaisuudessa oppijoiden omien välineiden käyttö (BYOD) lienee ainoa varteen otettava ratkaisu mobiilipelaamisen mahdollistamisessa opetuksessa. Mutta toisaalta – tuotiinhan ennen vanhaan ne suksetkin kotoota käsin talven hiihtosesongin alkaessa!

Helsingin kouluissa käynnissä useita mobiiliteknologiaa tutkailevaa hankkeita

Helsingin kouluissa on käynnissä useita herkullisia mobiiliteknologiaa oppimisessa tutkailevaa hanketta. Osa on jo päättynytkin ja osa jatkaa kokemusten keräämistä laajalla kentällä erilaisten oppimista edistävien mahdollisuuksien kartoittamisessa.

Helsingin mediakeskuksen koordinoimissa mobiiliteknologiaa hyödyntävissä projekteissa lähtökohtana on löytää oppimista edistäviä toimintamalleja jaettavaksi ympäri kaupunkia ja valtakuntaa. Olemme selvästi edelläkävijöitä ja se näkyy mm. sosiaalisessa mediassa. Mobiiliteknologiaa opetuksessa hyödyntävien hankkeiden hyvien käytänteiden levittämiseksi perustamissani Facebook-ryhmissä on yhteensä jo yli 5000 jäsentä ympäri Suomen maan – opettajia ja oppilaita.  Tule keskustelemaan aiheesta!

Esimerkiksi:
https://www.facebook.com/groups/247467865372872/

juhani-kc3a4rki-_pienennettyJuhani Kärki
Mobiilisti maailmaan –hanke
Helsingin opetusvirasto
Mediakeskus

 

 

Mobiilisti maailmaan -hanke: https://sites.google.com/site/kartallaoppien/home

Sormet-hankkeen loppuraportti: https://sites.google.com/site/kartallaoppien/malleja-opetukseen/henkiloekohtainen-mobiilivaeline-oppimisen-tukena

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.