Ryhmäyttääkkö vai ei? – Siinäpä pähkinä purtavaksi

Nuoret: Miettikää asian tarpeellisuutta ja vaatikaa asioita aikuisilta, se on teidän oikeutenne!

Alan ammattilaiset: Kyselkää nuorilta aiheesta ja keskustelkaa asioista heidän kanssaan, se on teidän velvollisuutenne!

Ryhmäyttää. Oudolta kuulostava sana, jos sen kanssa ei sattumoisin ole tekemisissä vuosittain. Meidän alueellisten nuorisotalojen ohjaajien tehtävänä on ollut jo vuosia ryhmäyttää alueiden lähikoulujen uudet seiskaluokat.

Asiasisältö ja idea tullevat kuitenkin esille termiä maistellessa. Koko ryhmäytystoiminnan idea pohjimmiltaan on luoda nipusta yksilöitä yksi yhtenäinen ryhmä. Ryhmä, jossa jäsenet ovat tietoisia sekä omasta jäsenyydestään ja siitä, keitä muita ryhmään kuuluu. Ryhmän toiminnan käynnistämisessä ja ylläpitämisessä on keskeistä ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus sekä yhteinen tavoite.

Kuva: Kennet Bergen/Pasilan nuorisotalo

Kuva: Kennet Bergen/Pasilan nuorisotalo

Luokkalaisia ja ryhmäläisiä

Miksi ryhmäyttää? Onhan nuorista jo muodostettu luokkakokonaisuus, jossa on tietty määrä oppilaita. Kaikki muistavat millä luokalla ovat. Kaikkien syy olla ryhmässä on vähintään yleinen oppivelvollisuus ja kaikkien yhteinen tavoite on ainakin peruskoulusta pois pääseminen. Kaikki edellä mainitut syyt ovat kuitenkin keinotekoisesti luotuja, monen nuoren mielestä pakkoja ja aikuisten sääntöjä, joilla nuorisoa ja heidän elämäänsä kontrolloidaan.

Ryhmäytystilanteita ei tule pitää taianomaisena hetkenä, joissa kaikki nämä nuorisoa “vaivaavat”, jonkun mielestä lähes anarkistiset, mietteet karsitaan ja saatetaan oppilaat tilaan jossa kaikki ennakkoluulot, motivaatio-ongelmat ja oppimisvaikeudet katoavat. Se ei ole realistista. Ryhmäytystilanteissa pyritään korostamaan jokaisen nuoren yhdenvertaisuutta ja myös velvollisuuksia osana joukkoa, toisilleen lähtökohtaisesti vielä toistaiseksi tuntemattomia ihmisiä.

Anna muille työskentelyrauha, vaikka juuri sillä hetkellä käsiteltävä asia ei sinua kiinnostakaan. Leikki on lasten ja koulu nuorten työtä.

Nuoriso-ohjaaja – yksi turvallinen aikuinen lisää

Tärkeintä vähintään kolmen kouluvuoden onnistumisen kannalta on kuitenkin näyttää nuorille, että itkua ja hammasten kiristystä sisältävän elämänvaiheen tukiverkostoon on tullut yksi vastuuntuntoinen porukka aikuisia lisää. Koulussa on “pakko olla”, kotona kysellään nuoren omista, monen nuoren mielestä henkilökohtaisista, asioista. Nuorisotalo ja sen henkilökunta voi parhaillaan olla ongelman ratkaiseva ja sillan rakentava tekijä nuoren, koulun ja kodin välillä.

Monesti ohjaajalle on jopa helppoa kertoa asioita, joiden läpikäyminen koulussa tai kotona tuntuu mahdottomalta. Eikä nuorisotalo ole pelkästään paikka jonne tullaan kun kaikki menee päin mäntyä. Monet tulevat nuorisotaloille tutustuakseen uusiin ihmisiin tai oppiakseen vaikka ruoanlaittoa.

Jonkinlainen non-formaali oppimistilanne, vaikka kioskikassan laskemisessa, voi antaa sysäyksen mielenkiintoon oppia ja antaa muidenkin keskittyä matikan tunneilla.

PicsPlay_1379591755554_uusi

Kuva: Kenneth Bergen/Pasilan nuorisotalo

Kodin ja koulun yhteistyötä peräänkuulutetaan, kuten aina. Meillä Suomessa tehdään monien mittarien mukaan jopa maailman parasta nuorisotyötä. Alueellinen nuorisotyö yhteistyössä koulujen ja kotien kanssa nauttii kuntalaisten, aikuisten, lasten ja nuorten luottamusta.

Ryhmäytykset ovat yksi pikkuriikkinen, helposti muun byrokratian sekaan katoava osa suurta kokonaisuutta, joka koskettaa nuoren koulu-uraa ja elämää. Teeman ei kuitenkaan saa antaa kadota, vaan päinvastoin sitä pitää vahvistaa ja kehittää osana laajaa nuorisotyön kenttää koulujen, kotien ja nuoria hieman eri näkökulmasta tarkkailevien aikuisten toimesta.

PicsPlay_1379591989329_uusi

Kuva: Kenneth Bergen/Pasilan nuorisotalo

Kyllä, ehdottomasti kannattaa ja tulee ryhmäyttää! Ajatellaan ryhmäytyksiä vaikkapa tilaisuuksina, joissa näiden nuorten mieleen istutetaan heidän huomaamattaan siemen ajatuksesta, että jokaiseen elämänvaiheeseen löytyy aikuinen, joka pyrkii pitämään huolen hänen hyvinvoinnistaan.

larvi_web

Tommi Ripatti

Kirjoittaja on henkeen ja vereen mikkeliläinen, nykyisin kuitenkin jo muutaman vuoden ajan helsinkiläinen nuorisotyön ammattilainen.

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.