Näkökulmia 8−12-vuotiaan lapsen koulunkäyntiin

Mitä tietyn ikäiseltä lapselta voidaan odottaa? Tämä kysymys nousee usein esiin, kun puhutaan lapsen koulunkäynnistä. Tässä blogissa pohdimme erityisesti sosiaalisten ja tunne-elämän taitojen kasvua 812-vuotiaiden lasten kehityksessä.

Opillinen kehitys

Kouluikäinen hallitsee opiskelun perustaidot ja kykenee kerrallaan työskentelemään ja keskittymään oppitunnin verran. Lapsi huolehtii kouluvälineistään ja kotitehtävistään melko itsenäisesti, vaikkakin hän tarvitsee aikuisen tukea ja kannustusta.

Aikuisen kehujen ja kiitoksen merkitys kasvaa, koska tässä iässä rakentuu suorituksiin liittyvän itsetunnon perusteet: Missä olen hyvä? Mitä asioita harjoittelen? Kehitysvaiheelle tyypillistä on ahkeruus ja siitä mielihyvän saaminen.

Sosiaalinen kehitys

Ikävuosina 810 lapsen yksilöllisyys vahvistuu. Hän osoittaa mielipiteitään ja oikeuksiaan. Kouluikäinen voi suunnata kriittisyyttä esimerkiksi opettajiin ja sisaruksiin. Ikävaiheeseen liittyy mm. ajattelun konkretisoitumista ja oman sisäisen maailman voimistumista. Kokemukset ryhmätilanteista kaveripiirissä vahvistavat lapsen tuntoa omasta itsenäisyydestä ja erillisyydestä.

Sosiaalisissa taidoissa tytöt ja pojat kehittyvät hieman eri lailla ja eri tahtiin. Pojat työstävät epäonnistumisen pelkoa ja voittamisen halua usein uhmakkuudella ja uhkarohkeudella sekä yllyttämällä toinen toistaan. Tytöt puolestaan saattavat kilpailla keskenään ulkonäköön ja suosituimmuuteen liittyvissä asioissa.

Kaveripiirin merkitys kasvaa. Lapset harjoittelevat kanssakäymisen taitoja. Samaa sukupuolta olevia hyviä kavereita on usein kerrallaan yhdestä neljään. Lapselta voidaan odottaa oman toiminnan merkityksen ymmärtämistä sosiaalisissa tilanteissa. Leikeissä lapset pitävät kiinni säännöistä ja omista oikeuksistaan, reiluus toiminnassa korostuu.

Tunne-elämän kehitys

Tunne-elämän taidoissa tärkeä osa-alue on kyky sietää pettymyksiä. Pettymyksen sietämistä on tärkeä harjoitella sekä kotona, koulussa että harrastuksissa. Lasta ei tarvitse kuitenkaan suojata pettymyksiltä. Taidon harjoittelussa auttavat mielikuvien käyttö, kokemukset ja aikuisen antamat mallit pettymysten sietämiseen sekä yhdessä asioista keskustelu.

Kouluikäinen lapsi osaa jo tiedostaa omat vahvuutensa ja kykenee arvioimaan omaa toimintaansa turvallisessa ilmapiirissä. Lapsi alkaa tunnistaa itsenäisesti oikean ja väärän tavan toimia ja hänelle on kehittynyt alustava sisäinen malli moraalista.

Kodin tuki tärkeää

Kotona 8-12-vuotias lapsi tarvitsee vielä paljon tukea ja kannustusta, esimerkiksi kotitehtävissä, vaikka hän näyttäisi jo pärjäävän itse. Lapsi voi kotona toimia vanhempien silmissä ristiriitaisesti: toisaalta hän haluaa olla vanhemmille mieliksi ja avuksi, mutta toisaalta itsenäisyyskehityksen ensiaskeleet otettuaan hän ei enää jaa kaikkia omia asioitaan vanhemmilleen samalla lailla kuin ennen.

Tunteiden käsittelemistä harjoitellessaan lapsi saattaa saada ”raivareita” vanhempien mielestä vähäisistä asioista. Asia voi olla aikuisen näkökulmasta pieni, mutta lapsen kokemuksena suuri. Näissä tilanteissa lapsi kaipaa aikuiselta rajojen asettamisen lisäksi turvaa ja kuulemista. Vanhempi voi oppia ymmärtämään lapsen käyttäytymistä kyselemällä lapselta usein arkipäivän kuulumisia, koska tällöin lapsella on tilaisuus kertoa hänelle merkityksellisistä asioista.

Itsenäisyyden lisääntyminen näyttäytyy myös harrastusten merkityksen korostumisena. Harrastuksissa lapsi voi harjoitella vahvuuksiensa ja heikkouksiensa tunnistamista ja sosiaalisissa tilanteissa toimimista. Lapselle on tärkeää tuntea riemua itsenäisestä pärjäämisestä. Yhtä tärkeää on, että lapsi saa aikuiselta lohtua ja turvaa silloin, kun hän on kokenut epäonnistumisia.

Rajoja ja rakkautta

Kouluikäisen lapsen kasvun tukemisessa korostuu mielestämme vanha viisaus: Rajoja ja rakkautta! Opettajina ajattelemme, että myös yhteistyö koulun ja kodin välillä on ensiarvoisen tärkeää!

Jokaisen lapsen ainutlaatuisuudesta iloiten ja hyvää vuotta 2013 toivottaen
erityisluokanopettajat Kaisa Ruotsalainen ja Sanna Vainio
Sophie Mannerheimin koulu

Lähteet:

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.