Opiskelijatoiminnan koordinaattorin kuulumisia

Helsingin kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa aloittivat elokuun alussa työnsä opiskelijatoiminnan koordinaattorit. Neljän koordinaattorin ryhmä jalkautui omille työpisteilleen muutaman yhteisen koulutuspäivän jälkeen. Hesotessa ja Helpassa työskentelee kummassakin yksi koordinaattori, Heltechillä koordinaattoreita on kaksi.

Lyhyesti sanottuna opiskelijatoiminnan koordinaattorien tehtävä on tukea opiskelijoiden viihtymistä ja osallisuuden edistämistä. Koska virkanimike on uusi, työtehtävien kenttä määrittyy ja kehittyy pikkuhiljaa tarkemmin. Tarkoituksena on erityisesti olla koordinoimassa ja kehittämässä oppilaskunta- ja tutortoimintaa sekä vertaissovittelua. Myös yhteydenpito kansallisiin ja kansainvälisiin opiskelijajärjestöihin kuuluu osaksi työnkuvaamme.

Omalta osaltani töiden aloittaminen Malmilla Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa on sujunut vaivattomasti ja vastaanotto on ollut lämmin. Ensimmäinen viikko meni taloon tutustuessa ja käytännön asioita hoitaessa. Muun henkilökunnan tuki ja neuvojen antaminen on ollut äärettömän tärkeää. Kaikki koordinaattorit odottavatkin jo innolla oppilaiden tapaamista.

Tarkoituksenamme on kiertää aktiivisesti ryhmiä ja kertoa opiskelijoille siitä, kuinka he voivat omalla panoksellaan edesauttaa osallisuutta ja viihtyvyyttä. Teemme myös tiivistä yhteistyötä oppilaskunnan ohjaavien opettajien, tutor-koulutuksesta ja vertaissovittelusta vastaavien opettajien sekä tietenkin oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa. Vuorovaikutus ja sen lisääminen on tärkeää niin opiskelijoiden kuin koulun henkilökunnankin näkökulmasta.

Osallisuuteen ja viihtyvyyteen on mielekästä luoda matala kynnys, jotta mahdollisimman moni uskaltautuisi ja pääsisi mukaan toimintaan. Sosiaalisten taitojen ja verkostoitumisen tärkeyttä sekä ihmisen itsensä että työelämän kannalta ei koskaan voi korostaa liikaa.

Haasteita tehtävässä tulee varmasti olemaan, mutta otamme niitä mieluusti vastaan. Perehtyminen nykyisiin käytäntöihin ja niiden edelleen kehittämiseen vie oman aikansa. Mutta ei Roomaakaan päivässä rakennettu. Pitkäjänteinen työ kuitenkin usein tuottaa parasta tulosta. Opiskelijatoiminnan koordinaattorit on otettu lämmöllä oppilaitoksissa vastaan, joten tällaiselle työlle tuntuu olevan tarvetta.

Tiina Tanttu
Opiskelijatoiminnan koordinaattori
Hesote/Malmi

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.