Jopolla maailmalle

”Ovet paukkuen haukkuen poistuu paikalta poika ku täynnä on polla ja vastauksii nolla.
Eihän siit tuu mitään olla koko ajan hunningolla…
Jos osaa puhuu, osaa laulaa.
Jos osaa kävellä, osaa tanssii.
Jos osaa seistä, osaa myös istuu hiljaa aloilla nii ja oppii”
(Jätkäjätkät: Suuri maailma)

”Jokainen ihminen oppii omalla tavallaan ja jokainen meistä oppii myös muualla kuin koulurakennuksessa oppitunneilla… Ajatuksena JOPOssa on että nuoret oppivat työpaikoilla näkemään sen, että niintä tärkeitä asioita mitä koulussa opetetaan tarvitaan myös oikeassa elämässä.” (JOPO-opettaja Kari Rajaorko).

JOPO- luokassa 7.-9. luokkien oppilaat voivat käydä koulua toiminta- ja työelämäpainotteisesti. Opetuksen toimintatavat ja opetusmenetelmät vastaavat oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteena on tukea oppilaan omaa elämänhallintaa ja vahvistaa hänen jatkokoulutusmahdollisuuksiaan.

JOPO-toiminnassa opiskellaan koulutiloissa, työpaikoilla, muissa toimintapaikoissa sekä opinto- ja tutustumiskäynneillä. Tavoitteena on vähentää peruskoulu keskeyttämisiä ja ehkäistä syrjäytymistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

“Oppii työaikojen noudattamista ja hygieniaa…tääl ei ainakaa voi laiskotella…ain on joitan uutta… Pienest asti tykänny tehä ruokaa ja tää on tavallaan mun intohimo.” (JOPO-oppilas Niko Mendolin)

JOPO-oppilas suorittaa osan peruskouluopinnoistaan työpaikoilla. Tarkoituksena on perehdyttää oppilas työelämään sekä auttaa häntä löytämään itselleen sopiva ammattiala tai koulutusvaihtoehto peruskoulun jälkeen. Työpaikkajaksolla on myös kouluaineisiin tai työpaikkaan liittyviä tehtäviä, joista oppilas huolehtii itse.

”No pitää sitoutuu siihen et tekee kaiken hyvin…eihän tääl mikään onnistu, jos ei haluu käydä kouluu ja ei haluu käydä töis…jos on motivaatioo, nisit menee hyvin.” (JOPO-oppilas Niko Mendolin).

JOPO-opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan itseluottamusta, oma-aloitteisuutta ja vastuuntuntoa sekä sosiaalisia taitoja. Toiminnan kautta pyritään vahvistamaan oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa. Toiminnassa korostuukin moniammatillinen yhteistyö.

JOPO-luokan aikuiset toimivat tiiviissä yhteistyössä oppilaan vanhempien kanssa. Opettajan lisäksi luokassa työskentelee nuoriso-ohjaaja, jonka tehtävät keskittyvät nuorten sosiaalisen kasvun tukemiseen, työpaikkojen järjestämiseen ja ulkopuolisten oppimisympäristöjen kartoittamiseen.

” Tää JOPO sopii mulle täydellisesti, et mun on paljo helpompi keskittyy pienessä luokassa ja itsenäisesti.” (JOPO-oppilas Jukka Rajamäki).

JOPO- opetus järjestetään kymmenen oppilaan ryhmässä. Helsingin JOPO- luokat sijaitsevat Arabian peruskoulussa, Alppilan, Vesalan ja Tehtaanpuiston yläasteen kouluissa. Jokaisessa koulussa on kaksi JOPO- luokkaa, jokaisessa työskentelee kaksi erityisluokanopettajaa ja nuoriso-ohjaaja.

Lainaukset ovat JOPO:n uudelta esittelyvideolta.
Linkki löytyy sivuilta www.edu.hel.fi/jopo.


Tehtaanpuiston yläasteen JOPO- opettajat
Outi Lindholm ja Ansa Savolainen

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.