Toisen asteen yhteys kehittyy – yhteistyössä opiskelijoiden kanssa

Toisen asteen yhteys avautui pari vuotta sitten. Kyseessä ei ole avaruusseikkailu, vaan psykologien ja kuraattorien tarjoama verkkopalvelu osoitteessa http://toisenasteenyhteys.edu.hel.fi .   Palvelu on suunnattu Helsingin kaupungin lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille.

Helsingin opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan psykologit ja kuraattorit ovat kehittäneet useita wiki-sivustoja opiskelijoiden, heidän vanhempiensa ja koko opiskeluympäristön tueksi. Kaikki sivustot ovat julkisia ja niillä on hyvät ja kasvavat kävijämäärät suhteessa palvelun kohderyhmään. Esimerkiksi Toisen asteen yhteys -sivustolla oli elo- ja syyskuussa 2011 yli 2000 kävijää eri ip-osoitteista. 

Netti ja sen tarjoama lisätuki ovat nykyaikaisia ja tarpeellisia matalan kynnyksen palveluita. Psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat tulleet entistä näkyvämmäksi ja tutummaksi. Sivustot tuovat yleisimpiä kysymyksiä esiin niin opiskelijoille, opetushenkilöstölle kuin vanhemmillekin. Psykologit ja kuraattorit voivat itsekin käyttää omia sivustojaan työnsä tukena.

Verkossa myös lukiolaiset pääsevät osalliseksi kuraattoripalveluista, joita heillä ei kouluissaan ole tarjolla. Lukiolaiset saavat kuraattorien kirjoittaman tiedon ja he voivat myös kysyä kuraattorilta nimettömänä ja vaikkapa chattailla kuraattorin kanssa.

Opiskelijat ovat olleet alusta lähtien mukana verkkopalvelun kehittämisessä. Opiskelijoiden antama palaute ja kehittämisideat ovat edelleen tervetulleita! Toivomme opiskelijoilta esimerkiksi nimettömiä kertomuksia siitä, mikä on auttanut psykologin tai kuraattorin tapaamisissa tai nettisivustojen hyödyntämisessä. Tervetulleita olisivat myös opiskelijoiden omat – vaikka ryhmissä mietityt – koosteet esimerkiksi siitä, mikä on tukenut pääsemään vaikean elämänvaiheen tai kuormittavan elämäntilanteen yli.

Toisen asteen yhteys –sivustoa on voitu tänä vuonna kehittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoituksella, osana Verkeä eli uutta valtakunnallista verkkonuorisotyön kehittämiskeskusta. http://verke.wordpress.com/2011/07/07/verke-on-verkkonuorisotyon-uusi-kehittamiskeskus/  

 

Netti täydentää muita palveluita

Internet toimii hyvin ehkäisevän mielenterveystyön välineenä. Periaatteessa nuoret hakevat apua netin kautta samanlaisiin kysymyksiin kuin kasvokkain tapahtuvissa palveluissa. Netissä voi anonyymiteetin suojissa pohtia esimerkiksi kokemuksia ammattiavusta ja sitä, uskaltaisiko ylipäänsä hakeutua ammattiauttajan tapaamiseen.

Toisen asteen Yhteys -chatissa voi tänä syksynä viikoittain, torstaisin klo 15-17, keskustella anonyymisti psykologin tai kuraattorin kanssa. Tämä on oiva lisämahdollisuus niille, jotka kaipaavat pienimuotoista tukea psykologilta tai kuraattorilta ilman asiakkuutta. Tarvittaessa chatissa tavattavat nuoret ohjataan oman oppilaitoksen psykologi- ja kuraattori- ym. palveluihin.

Tänä syksynä uutuutena wikiperheeseen on tullut Yhteys itseensä – itsehoitosivusto osoitteessa http://yhteysitseensa.edu.hel.fi. Sivusto antaa kaikille nuorille eväitä mielen hyvinvoinnin ylläpitoon. Sivustolta löytyy muun muassa itsearvioinnin välineitä ja tehtäviä oman hyvinvoinnin parantamiseen ja linkkejä muihin palveluihin. Se voi myös auttaa läheisen ihmisen psyykkisen ongelman työstämisessä.

Yhteys itseensä –sivusto, samoin kuin muut toisen asteen opiskelijoille suunnatut sivustot, on tarkoitettu ihan kaikille toisen asteen opiskelijoille – ei esimerkiksi vain psykologien tai kuraattorien asiakkaille.

Toisen asteen yhteys –palvelu on lisätuki, joka täydentää toisen asteen opiskelijoiden psykologi- ja kuraattoripalveluita ja siinä tehtävää ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä. Internet ei varsinaisesti korvaa kasvokkain tapahtuvaa palvelua lainkaan tässä vaiheessa, vaan saattaa edistää, nopeuttaa ja tukea muuten psykologi- ja kuraattoripalvelua. 

Päivi-Marjatta Marjo
Projektisuunnittelija
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.